Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU, którego organizatorem jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.

Uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu, która odbędzie się w listopadzie 2017 r., będzie towarzyszył  koncert poezji śpiewanej i program poetycki. Plonem konkursu jest starannie wydany tomik wierszy nagrodzonych, wzbogacony fotografiami członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy.        

Zestawy wierszy można nadsyłać do 22 września br. na adres:                      
Książnica Płocka              
ul. Kościuszki 6              
09-402 Płock

Kontakt do organizatorów:        
Ewa Luma – Kierownik działu oświatowo-edukacyjnego Książnicy Płockiej         
tel. 24 268 00 33

Konkurs XXIX Liść Dębu 2017 REGULAMIN

Listy do Ireny Ostaszyk nagrodzone

Znamy już zwycięzców konkursu literackiego, który zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

Konkurs „List do Ireny Ostaszyk” był skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całego kraju. W pierwszej edycji konkursu zostało zgłoszonych 6 listów, których treść dotyczyła życia i twórczości patronki mordzkiej książnicy. Prace oceniała komisja, w skład której weszli: prof. ndzw. dr hab. Beata Walęciuk Dejneka – literaturoznawca, folklorystka, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. ndzw. dr hab. Joanna Kuć – językoznawca, dialektolog, onomasta, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej U-PH w Siedlcach oraz Łukasz A. Wawryniuk – filolog polski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, piszący pracę doktorską  o życiu i twórczości Ireny Ostaszyk.

Zwycięzcy konkursu    
Decyzją jury w kategorii osób do 13 lat II miejsce zajęła klasa IIIa z Zespołu Oświatowego w Mordach, zaś III– Weronika Bolesta z tej samej placówki. W kategorii osób w wieku 13-18 lat przyznano tylko II miejsce, które trafiło do Damiana Laprusa  z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach. W ostatniej kategorii (osoby powyżej 18 lat) II miejsce zajął list Barbary Maksymiuk z Siedleckiej Grupy Literackiej WITRAŻ, zaś III miejsca (ex aequo) – listy Jadwigi Kesling i Elżbiety Radlińskiej-Trębickiej. – Ocenialiśmy zgłoszone listy pod kątem oryginalności, kreatywności, sensownego odniesienia do życia bądź twórczości Ireny Ostaszyk oraz zwracaliśmy uwagę na wartość pracy. We wszystkich kategoriach nie przyznaliśmy pierwszych miejsc – informuje prof. Beata Walęciuk-Dejneka, przewodnicząca komisji konkursowej.

Konkurs powstał w celu przybliżania oraz ocalania od zapomnienia osoby i twórczości Ireny Ostaszyk, popularyzacji regionalnych i lokalnych publikacji książkowych, a także w celu rozwoju umiejętności literackich. Druga edycja konkursu już pod koniec roku.

Patronat medialny nad konkursem  sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl,„Echo Katolickie” oraz „Życie Siedleckie”.

O zwycięzcach konkursu literackiego czytaj także na: zyciesiedleckie.pl, podlasie24.pl, Siedlce.DlaWas.info, ifp.uph.edu.pl oraz w: „Życie Siedleckie” nr 11/2017.

List do Reymonta

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Siedlcach zapraszamy do udziału w konkursie literackim „LIST DO REYMONTA”. Przedsięwzięcie wpisujące się w obchody roku Władysława Reymonta na Mazowszu adresowane jest do młodzieży i osób dorosłych.

List do Reymonta_plakat_01
Regulamin konkursu dostępny tutaj: List do Reymonta – regulamin.

II Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

W imieniu Służewskiego Domu Kultury zapraszamy do udziału w II Konkursie Poetyckim im. Zbigniewa Jerzyny.

Regulamin dostępny poniżej. Więcej informacji tutaj.

konkurs_jerzyna A4

REGULAMIN II Konkursie Poetyckim im. Zbigniewa Jerzyny

Cele konkursu
• pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
• odkrywanie talentów,
• promocja wartościowej twórczości,
• inspirowanie poezją Zbigniewa Jerzyny.

Zasady uczestnictwa
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) poetyckiej;
b) recytatorskiej (za pośrednictwem nowych mediów).

 1. Konkurs poetycki:
  1. Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie w maszynopisie zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy – różnych lub tworzących całość.
  2. Nadesłane utwory poetyckie powinny być napisane wyłącznie w języku polskim.
  3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
  4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
  5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
  6. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:
  Służewski Dom Kultury
  ul. Bacha 15
  02-743 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs poetycki im Z. Jerzyny”.
  7. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
  8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 2. Konkurs recytatorski:
  1. Konkurs odbędzie się wyłącznie przy wsparciu nowych mediów.
  2. Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest nadesłanie recytacji jednego wiersza autorstwa Zbigniewa Jerzyny nagranego dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego, np. kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego w postaci krótkiego filmu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac o słabej jakości technicznej nagrania.
  4. Recytację w postaci filmu należy przesłać na adres : jerzyna@sdk.waw.pl
  5. Do filmu należy dołączyć swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
  6. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
  7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
  8. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrań .
  9. Nagrodzonych laureatów Organizator zaprosi do występu podczas Gali konkursu.

Terminy
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 X 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas tygodnia poświęconego pamięci Zbigniewa Jerzyny. Gala odbędzie się 28 XI 2015 r. w Służewskim Domu Kultury.
3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi laureatów mailem lub telefonicznie.
4. Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie organizatora: http://www.sdk.waw.pl/jerzyna i profilach na Facebooku po rozstrzygnięciu konkursu.
5. Organizator zapewnia laureatom noclegi. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Nagrody
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów. W Jury konkursu poetyckiego zasiądą wybitni literaci: m.in. Ernest Bryll .
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (o łącznej wartości trzech tysięcy złotych netto ) oraz nagrody rzeczowe.
3. O podziale i wysokości nagród decyduje wyłącznie Jury. Decyzja Jury jest w tym względzie niepodważalna.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
5. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie Służewskiego Domu Kultury .Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.
6. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. 22 843-91-01 lub mailowo: jerzyna@sdk.waw.pl.

 

Ziemia najbliższa

Zapraszamy do udziału w 18. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”.

W konkursie mogą wziąć udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat. Termin nadsyłania prac upływa 5 listopada 2013 r. Pula nagród wynosi 4.000 zł.

CELE KONKURSU: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich – Romualda III Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego.

Szczegóły konkursu tutaj.

miksozewski 2013-0373a736

Mity, legendy, baśnie…

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych do wzięcia udziału w konkursie literackim Mity, legendy, baśnie o Siedlcach i Ziemi Siedleckiej.

Siedlce oraz okolice usiane są obiektami, które mogą stać się inspiracją do „wymyślenia” na potrzeby konkursu dowolnej „baśni, legendy, mitu”. Inspirujące mogą być nazwy, miejsca, obiekty, zwłaszcza te, które trwają w pamięci mieszkańców od dziesięcioleci. Ważnym elementem konkursu jest napisanie pracy czystym językiem polskim.

Celem Konkursu jest:

 • przypomnienie trzech form kreowania tekstów literackich (baśń, legenda, mit);
 • wzbogacenie stosowanego języka polskiego;
 • pobudzenie wyobraźni twórczej;
 • kreatywność, zwłaszcza przy wyborze inspiracji przyjętych do stworzenia tekstu literackiego.

Uczestnicy konkursu przedstawią prace (poezja lub proza – dokonując wyboru jednej z trzech form literackich: mit, legenda, baśń). Prace do 5 stron maszynopisu lub czytelnego rękopisu należy złożyć w terminie do 15 listopada 2013 roku. Jury konkursu powoła Organizator. Impreza finałowa w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbędzie się 6 grudzień 2013 r. Dorobek konkursu może zostać wykorzystany do druku wartościowej pozycji wydawniczej.

Prace konkursowe należy przesłać na adres: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, 08- 110 Siedlce, ul. Bpa. I Świrskiego 31 lub e-mail: kdt1@wp.pl. Autor załącza do pracy konkursowej dane adresowe – imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, nazwę szkoły (dotyczy młodzieży uczącej się). Na kopercie umieszczamy napis: „KonkursLiteracki SSL „Witraż”.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Siedlce.

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

basnie-legendy-mity-01