Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU, którego organizatorem jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.

Uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu, która odbędzie się w listopadzie 2017 r., będzie towarzyszył  koncert poezji śpiewanej i program poetycki. Plonem konkursu jest starannie wydany tomik wierszy nagrodzonych, wzbogacony fotografiami członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy.        

Zestawy wierszy można nadsyłać do 22 września br. na adres:                      
Książnica Płocka              
ul. Kościuszki 6              
09-402 Płock

Kontakt do organizatorów:        
Ewa Luma – Kierownik działu oświatowo-edukacyjnego Książnicy Płockiej         
tel. 24 268 00 33

Konkurs XXIX Liść Dębu 2017 REGULAMIN

Reklamy

Konkurs O LAUR JABŁONI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu zaprasza do udziału w 35. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Jabłoni 2015”

Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Jego celem jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich i popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich w trzech skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Logo Czytaj dalej