Jarmark na Kazimierza na nami

Zgodnie z dawną tradycją jarmark w Mordach odbywa się zawsze w pierwszy czwartek po dniu św. Kazimierza. W tym roku miał on miejsce 9 marca.

Jarmark oficjalnie otworzył burmistrz Mordów, Jan Ługowski. Historia Jarmarku na Kazimierza sięga jeszcze XVII w., gdy król Jan Kazimierz nadał miastu Mordy przywilej jego organizowania. Jarmark ten nie jest tak wielki jak kiedyś, ale dziś można odczuć specyficzny klimat tego dnia, wywołany nadchodzącą wiosną, kramami, dużym zjazdem kupców i okolicznych mieszkańców – informuje burmistrz.

Tradycyjnie, nie zabrakło stoisk rękodzielniczych i artystów ludowych. W tym roku swoje prace sprzedawały: Magdalena Papakul, Krystyna H. Noszczak i Helena Młynarz. W namiotach targowych sprzedawcy zachęcali do kupna m. in. miodów, produktów spożywczych wykonanych według tradycyjnych receptur, owoców i warzyw, ubrań, zboża czy przedmiotów codziennego użytku. W części artystycznej wystąpili: zespoły ludowe: „Podlasianki” i „Krzymoszowianki”, zespół ZŁOTE KŁOSY, Orkiestra Dęta OSP Mordy oraz akordeonista Wiesław Iwanowski. Dużą publiczność przyciągnął specjalny gość imprezy – Zespół Wokalny RADOŚĆ z Radomyśli. Rys historyczny jarmarku przygotowała młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Mordach. Wydarzeniu towarzyszyła także loteria fantowa zorganizowana przez miejscową bibliotekę publiczną. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości czytelniczych. Jak co roku, dla uczestników jarmarku nie zabrakło gorącej grochówki.

Organizatorami jarmarku w tym roku byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach, Zespół Oświatowy w Mordach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach. Patronat medialny sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, „Echo Katolickie” oraz „Życie Siedleckie” Głównymi sponsorami jarmarku byli: Zakład Mięsny „Wierzejki”, piekarnia TRADYCYJNA oraz piekarnia JAN w Mordach.

Sienkiewicz w Mordach

W sobotę, 3 września, do centrum Mordów przybyli goście ze starożytności oraz z XIX wieku. Był wśród nich Henryk Sienkiewicz, autor słynnego na całym świecie Quo vadis wraz z głównymi bohaterami swojej powieści: Markiem Winicjuszem, Ligią oraz cesarzem Neronem. Specjalnie wystylizowane postacie przybyły na Narodowe Czytanie które tego dnia odbywało się w mieście.

Wybrane fragmenty powieści, opublikowanej po raz pierwszy w formie druku zwartego 120 lat temu, przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od dzieci po seniorów. Narodowe Czytanie rozpoczął burmistrz Mordów Jan Ługowski wraz z żoną. Kolejne rozdziały odczytali: urzędnicy (Kamil Krauschar z RIO w Siedlcach, skarbnik gminy Mordy Lidia Lipińska), pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (kanclerz dr Ireneusz Chrząścik, dr Barbara Stelingowska z IFPiLS, dr Rafał Dmowski z IHiSM), pisarze i poeci (Halina Grochowska, Adam Końca), pracownicy instytucji kultury (Bożena Nowak – kierowniczka Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim). Wśród czytających znaleźli się także nauczyciele, uczniowie, studenci, emeryci czy członkowie zespołów ludowych. Dużą niespodzianką na wspólne czytanie okazało się przybycie aktorów z warszawskiego teatru Rampa na Targówku: rodowitej siedlczanki Kamili Boruty oraz Konrada Marszałka. Całą imprezę poprowadziła w elegancją prof. ndzw. dr hab. Violetta Machnicka – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej U-PH w Siedlcach.

NARODOWE CZYTANIE "Quo vadis"

Prowadząca imprezę, prof. Violetta Machnicka, w otoczeniu Burmistrza Mordów Jana Ługowskiego oraz bohaterów z epoki: Henryka Sienkiewicza, Marka Winicjusza, Ligii oraz cesarza Nerona

W sobotnie popołudnie na skwer w Mordach przyszło blisko 80 osób w różnym wieku. W trakcie Narodowego Czytania każdy kto przyniósł egzemplarz Sienkiewiczowskiej powieści, otrzymał pamiątkową pieczęć do książki. Całość uświetniła przepiękna muzyka Jana A. P. Kaczmarka. – Nasze wydarzenie niewątpliwie służy integracji społeczeństwa i wzmacnia poczucie tożsamości narodowej. Tegoroczna edycja świetnie wpisuje się w ustanowiony przez Sejm RP rok Henryka Sienkiewicza – zaznaczył Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, który tego dnia wcielił się w postać Marka Winicjusza, a także odczytał fragment Quo vadis po włosku. W postać Henryka Sienkiewicza wcielił się Mirosław Łukowski – sekretarz Miasta i Gminy Mordy, w postać Ligii – Monika Bogusz, stażystka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, zaś Neronem był sołtys Wojnowa Mariusz Stangreciuk . Wszystkie postacie spacerowały po miasteczku, odwiedzały sklepy i zapraszały mieszkańców do uczestniczenia w Narodowym Czytaniu. Natomiast Henryk Sienkiewicz rozdawał przechodniom cukierki. Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć. Winicjusz z Ligią bawili się nawet  z dziećmi na placu zabaw.

Pracownicy biblioteki i goście z epoki

Narodowe Czytanie po raz piąty     
Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 5 lat temu. Prezydent po raz pierwszy zachęcał rodaków do wspólnego czytania wybitnych dzieł literatury polskiej w roku 2012. Akcję zainaugurowała gremialna lektura Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano utwory Aleksandra Fredry (2013), Trylogię Henryka Sienkiewicza (2014) oraz Lalkę Bolesława Prusa. (2015). Podstawowym celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, także na potrzebę dbałości o ładną, poprawną polszczyznę.

DSC02602

W postać Henryka Sienkiewicza wcielił się Mirosław Łukowski, sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Głównym organizatorem Narodowego Czytania Quo vadis w Mordach byli Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach i Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, Siedleckim Towarzystwem Naukowym, Biblioteką Publiczną w Stoku Lackim oraz Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego w Siedlcach.

Patronat Honorowy nad Narodowym Czytaniem objęła Para Prezydencka RP Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, „Tygodnik Siedlecki”, „Echo Katolickie”, „Życie Siedleckie” oraz „Kulturalnik”.

O udanej akcji Narodowego Czytania Quo vadis w Mordach czytaj także na: podlasie24.pl, zyciesiedleckie.pl, SiedlceDlaWas.info, www.uph.edu.pl, www.ifp.uph.edu.pl, ikribl.wordpress.com, gimnazjum.mordy.pl oraz czytaj w: „Tygodnik Siedlecki” nr 36/2016, „Echo Katolickie” nr 36/2016, „Życie Siedleckie” nr 36/2016, a także słuchaj w Katolickim Radiu Podlasie 101,7 FM.

Burmistrz Mordów Jan Ługowski otwiera NARODOWE CZYTANIE „Quo vadis” w Mordach wraz z prof. Violettą Machnicką – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

DSC02384

Na Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Mordach przybyli: Henryk Sienkiewicz, Marek Winicjusz, piękna Ligia oraz cesarz Neron

DSC02433

Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Mordach przyciągnęło blisko 80 osób

DSC02454

Na Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Mordach nawet przyjechały osoby spoza woj. mazowieckiego. Tu czytająca Katarzyna Florczak z Łodzi

DSC02472

Fragment „Quo vadis” czyta Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dr Ireneusz Chrząścik

DSC02483

Fragment „Quo vadis” czyta Kamil Krauschar z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach

DSC02493

Wspólne zdjęcie z postaciami z epok

DSC02502

Wspólne zdjęcie z postaciami z epok: w środku Jan Ługowski – burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Kamil Krauschar z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach

DSC02518

Fragment „Quo vadis: czyta poeta i lekarz Adam Końca

DSC02522

Fragment „Quo vadis” czyta kierowniczka Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim, Bożena Nowak

DSC02560

Fragment „Quo vadis” czyta dr Rafał Dmowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

DSC02566

Fragmenty „Quo vadis” czyta Krystyna Kaniewska-Pietrasik, polonistka z Gimnazjum Nr 1 w Mordach

DSC02582

Fragmenty „Quo vadis” czyta Konrad Kamiński, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Mordach

DSC02468

Fragment „Quo vadis” czyta sam Henryk Sienkiewicz – w tej roli Mirosław Łukowski, sekretarz Miasta i Gminy Mordy

DSC02605

Fragment „Quo vadis” czyta Hanna Borzyńska, uczenica Gimnazjum Nr 1 w Mordach

DSC02618

Fragment „Quo vadis” czyta Maria Długołędzka-Pietrzak, dyrektor Wydawnictwa Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

DSC02626

Fragment „Quo vadis” czyta Mateusz Jezierski z Klimont, uczeń siedleckiego liceum

DSC02630

Maria Długołędzka-Pietrzak, dyrektor Wydawnictwa Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w otoczeniu gości z epok

DSC02644

Fragment „Quo vadis” czyta Luiza Domańska z kwiaciarni KWIATOWE IMPRESJE

DSC02659

Fragment „Quo vadis” czyta Konrad Marszałek z teatru RAMPA w Warszawie

DSC02663

Fragment „Quo vadis” czyta Konrad Marszałek, aktor z teatru RAMPA w Warszawie

DSC02667

Fragment „Quo vadis” czyta Kamila Boruta, aktorka z teatru RAMPA w Warszawie, rodowita siedlczanka

DSC02680

Epilog „Quo vadis” czyta Elżbieta Misiak

DSC02684

Wspólne zdjęcie najwytrwalszych w czytaniuNARODOWE CZYTANIE „Quo vadis” w Mordach

Narodowe Czytanie w Mordach 2016_PUBLIC

NARODOWE CZYTANIE_2016_Wykaz fragmentów – kolejność czytań


O Narodowym Czytaniu Quo vadis w Mordach czytaj także na: prezydent.plpodlasie24.pl, zyciesiedleckie.pl, zyciesiedleckie.pl, www.uph.edu.pl, www.ifp.uph.edu.pl oraz czytaj w: „Tygodnik Siedlecki” nr 35/2016, a także słuchaj w Katolickim Radiu Podlasie 101,7 FM.

Festyn mimo deszczu

Już po raz siedemnasty odbył się w Mordach festyn „Słoneczne Lato”. Mimo chwilowych opadów deszczu, impreza przyciągnęła wiele osób. 31 lipca plac przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach zamienił się w miejsce pełne atrakcji. Koncert Trzech Gitar i Andrzeja Cierniewskiego, pokaz teatru ognia, szczudlarze, warsztaty kuglarskie – to tylko niektóre z nich.

Bogaty program artystyczny…         
Atrakcyjny festynu przyciągnął nie tylko wielu mieszkańców powiatu siedleckiego, ale także łosickiego. Imprezę rozpoczął jeden z najstarszych zespołów ludowych w regionie – Podlasianki. Duży aplauz zdobył kabaret „Koziary”, który zaprezentował program kabaretowy „Wieczorem przed telewizorem”. Na scenie wystąpiły także inne zespoły i grupy działające w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach (Młodzieżowa Grupa Gitarowa „Stalowe Struny”, grupa gimnastyki tanecznej, zespół Złote Kłosy, ZL Krzymoszowianki oraz Chór Seniora z Czepielina). Melodie ludowe Zachodniego Mazowsza przybliżył specjalnie zaproszony zespół WISKITKI. Nie zabrakło występów młodzieży szkolnej oraz jedynej w powiecie siedleckim orkiestry dętej OSP Mordy. Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty kuglarskie oraz pokazy szczudlarzy. Festyn poprzedził otwarty turniej piłkarski, zorganizowany przez klub piłkarski POLONEZ Mordy. Pogoda z początku dopisywała. Było gorąco i słonecznie. Później spadł deszcz, ale nie pokrzyżował on festynu i publiczność pod parasolami wyczekiwała późniejszych atrakcji.

Koncert Trzech Gitar przyciągnął liczną widownię (fot. M-GOK Mordy)

Wieczorem odbyły się koncerty Andrzeja Cierniewskiego oraz zespołu Trzy Gitary – jednej z najlepszych polskich grup wykonujących przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron. Z każdą godziną przed scenę przybywało coraz więcej osób. Późnym wieczorem duże wrażenie wywarł widowiskowy pokaz teatru ognia. Impreza zakończyła się zabawą taneczną. – Bardzo się cieszę, że tak wiele osób przyszło na nasz festyn. To pokazuje, że jest on potrzebny nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale też mieszkańcom sąsiednich gmin. Festyn „Słoneczne Lato” należy on do jednego z najstarszych w naszym regionie. Dla wielu z nas stał się on już tradycją – zaznaczył Jan Ługowski, burmistrz Mordów.

… i liczne atrakcje         
Organizatorzy nie zapomnieli o atrakcjach towarzyszących. Oprócz warsztatów cyrkowych i konkursu wiedzy o powiecie siedleckim, były stoiska z żywnością ekologiczną i kuchnią regionalną. Nie zabrakło stoisk artystycznych. W tym roku swoje prace prezentowało 6 artystek (Magdalena Papakul, Irena Łukasiuk, Krystyna Jaroszuk, Marianna Chacińska, Ewa Pochopień, Helena Młynarz). Na ich stoiskach można było zakupić wyroby tkackie, szydełkowe, obrusy, wycinanki podlaskie, kwiaty z bibuły czy wiklinę papierową. Dzieci chętnie korzystały z puszczania baniek, malowania twarzy i farbowania włosów, a także z dmuchanego placu zabaw i wesołego miasteczka. Młodzież i dorosłych przyciągnęły pokazy strzeleckie oraz wystawa replik broni grupy ASG XII Legion. Jak co roku, nie zabrakło loterii fantowej, kącika medycznego i stoiska z twórczością Ireny Ostaszyk. Wszyscy się świetnie bawili i bardzo docenili bogatą ofertę festynu i jego organizatorów.

Wszystkie te atrakcje nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe i rzeczowe sponsorów. W tym roku wśród nich znaleźli się: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, firma BOZAMET, BMK Broker Ubezpieczeniowy, Bank Spółdzielczy w Łosicach, WENTA PRODUCT, PIAS-KAN Sp. z o. o., firma FOLDRUK MEDIA Marian Borkowski, ZELTECH Stanisław Przesmycki, Starosta Siedlecki, Grupa Stefaniuk, MBM Marek Bieliński Autoryzowany dealer KARCHER, Przedsiębiorstwo Energetyczne PEC w Siedlcach, PH-U ARTPOL AGRO Artur Obrępalski, BOMIX – Maciej Bolesta, hurtownia artykułów papierniczych REDIS, hurtownia FOLWARK Agnieszka Sternak, sklep spożywczy Katarzyna Hoduń w Ptaszkach, Jastrzębski – Autoryzowany dealer firmy OPEL, PUK SERWIS Sp. z o. o., KORADEX-PLUS, ZP-U Henryk Matejczuk – Mordy, Piekarnia-Cukiernia JAN – Aleksandra Zając w Mordach, ROLMIX Sp. Jawna, Studio Mebli na Wymiar MASTER – Krystian Król, Zakład Mięsny WIERZEJKI, OSM w Siedlcach, WORD w Siedlcach, AUTO MOTO MET Jarosław Bulik – Mordy, sklep spożywczy Grażyna Konasiuk w Mordach, Zakład Mięsny MOŚCIBRODY, markety CARLOS oraz NZOZ MAMMO-MED z Gdańska.

Organizatorami tegorocznego festyn byli Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach w partnerstwie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach, Zespołem Oświatowym im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach, Stowarzyszeniem NASZYM DZIECIOM, Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz Miejsko-Gminnym Zarządem OSP w Mordach.

Patronat medialny nad festynem sprawowali: „Tygodnik Siedlecki”, „Życie Siedleckie”, „Echo Katolickie”, Polskie Radio RDC 103,4 FM oraz „Gazeta Łosicka.

O tegorocznym festynie czytaj także na: zyciesiedleckie.pl, podlasie24.pl oraz czytaj w: „Tygodnik Siedlecki” nr 31/2106, „Echo Katolickie” nr 31/2016, „Życie Siedleckie” nr 31/2016.

IMG_3096Jak co roku, nie zabrakło stoiska M-GBP z książkami oraz twórczością Ireny Ostaszyk – patronki Biblioteki (fot. M-GOK Mordy). Więcej zdjęć poniżej w kliknięciu w przycisku Czytaj dalej

Tegoroczny festyn nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie finansowe i rzeczowe od:BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działa na rynku od ponad 10 lat. Jako pełnomocnik Klienta i jego reprezentant  w sprawach dotyczących ubezpieczeń zawiera wynegocjowane umowy ubezpieczenia  z uwzględnieniem  najkorzystniejszych warunków dla danego Klienta.
BMK Broker Ubezpieczeniowy  poprzez swoje Biuro Prawno-Ubezpieczeniowe  zajmuje się  dochodzeniem odszkodowań  w tym m.in.  za szkody powstałe w rolnictwie,  w majątku firm, instytucji, osób prywatnych oraz w zakresie szkód osobowych w tym za błędy medyczne i związane z  naruszeniem praw pacjenta łącznie z prowadzeniem sporów przedsądowych. BMK opiniuje i analizuje wszelkiego rodzaju umowy ubezpieczenia wydając pisemną rekomendację. Zapraszamy do budynku Novego Kina w Siedlcach. Duży bezpłatny parking, winda.
BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4WENTA PRODUCT Bożena Zofia Fiborek z Borysowa (woj. lubelskie)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Import Eksport Przemysław Stefaniuk w Łosicach świadczy usługi w zakresie sprzedaży paliw  na  stacjach benzynowych znajdujących się w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 18 i  Siedleckiej 30, jak również  z dostawą  do klienta według jego indywidualnych potrzeb. Firma  świadczy ponadto międzynarodowe usługi transportowe i usługi deweloperskie.


Hurtownia FOLWARK Agnieszka Sternak w Stoku Lackim, ul. Siedlecka 16


Sklep Spożywczy Katarzyna Hoduń w Ptaszkach

Zakład Produkcyjno-Usługowy HENRYK MATEJCZUK – Mordy


PIEKARNIA – CUKIERNIA „JAN” Aleksandra Zając – MordyStudio Mebli na Wymiar MASTER – Krystian Król – Siedlce

AUTO MOTO MET Jarosław Bulik – Mordy


Sklep Spożywczy Grażyna Konasiuk – Mordy


Patronat medialny nad tegorocznym festynem sprawowali:


Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

Czytaj dalej