Projekty i wnioski

2019 rok

Tytuł projektu: Biblioteka po drodze – wchodzę!
Nazwa programu: Promocja czytelnictwa
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 12000,00 zł
Wartość dofinansowania: 9500,00 zł
Wkład własny: 2500,00 zł
Okres realizacji: 06.05.2019 r. – 20.12.2019 r.

Zadanie „Biblioteka po drodze – wchodzę!” jest skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z gminy Mordy w okresie od 6 maja 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. W ramach projektu odbędą się: lekcje multimedialne o Irenie Ostaszyk i jubileusz poświęcony jej osobie, lekcje multimedialne o Gustawie Herlingu-Grudzińskim, otwarte spotkania autorskie,wakacyjne zabawy z książką, zajęcia angielskiego dla dzieci oparte na książkach anglojęzycznych, literackie gry terenowe, międzypokoleniowe warsztaty twórcze (plastyczne, teatralne, muzyczne i literackie), konkurs fotograficzny z książką w roli głównej.Włączymy się do ogólnopolskich akcji: Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek, a także opublikujemy dwa numery internetowego czasopisma „Omnibus Kulturalny”.
Działania zaplanowane w projekcie:
 • spotkania autorskie
 • konkurs fotograficzny „Wakacje nie od książki”
 • warsztaty dla dzieci pn. „Babcia mi opowiadała…”
 • prezentacje multimedialne o Irenie Ostaszyk i Gustawie Herlingu-Grudzińskim
 • zajęcia wakacyjne dla dzieci i literacka gra terenowa
 • rękodzieło dla seniorów
 • czasopismo multimedialne „Omnibus kulturalny”
 • angielski dla przedszkolaków
 • Noc Bibliotek i Narodowe Czytanie
 • „Imieniny u Ireny” – jubileusz biblioteki
Projekt jest realizowany w ramach programu Promocja czytelnictwa, którego celem jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

——————————————————————————————————————————————

Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 14000,00 zł
Wartość dofinansowania: 7000,00 zł
Wkład własny: 7000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 30.11.2019 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

—————————————————————————————————————————————

Nazwa programu: Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 11800,00 zł
Wartość dofinansowania: 10000,00 zł
Wkład własny: 1800,00 zł
Okres realizacji: 04.10.2019 r. – 30.11.2019 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016 oraz 2017.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł.

„Płatne z dofinansowania Instytutu Książki w ramach programu
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”


2018 rok

Tytuł projektu: Przystanek Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka
Nazwa programu:
Promocja czytelnictwa
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk, Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 12445,00 zł
Wartość dofinansowania: 9940,00 zł
Wkład własny: 2505,00 zł
Okres realizacji: 02.07.2018 r. – 21.12.2018 r.

Zadanie „Przystanek Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” opiera się na interakcji i spotkaniu z książką poprzez drugiego człowieka. Jest skierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także do osób dorosłych i seniorów. Duży nacisk położymy na działania promocyjne. Zadanie stawia sobie za cel promowanie czytelnictwa w oparciu o nowe technologie i nowe media. Chcemy poprzez nie rozpowszechniać powszechne praktyki czytelnicze, ukazywać najważniejsze zjawiska literackie w kontekście kultury współczesnej. Znając potrzeby naszych odbiorców, chcemy zaproponować im działania popularyzatorskie i pokazać, że nawyk czytania może być dobrym sposobem na pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Przy modzie na tablety, komputery i telewizję, książka zawsze będzie najwierniejszym przyjacielem człowieka. Chcemy wzbudzić w odbiorcach naszego zadania nową miłość do domu książki – biblioteki i sprawić, by ten „dom” jak najczęściej odwiedzali.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • spotkania autorskie
 • lekcje biblioteczne pn. „Babcia mi opowiadała…”
 • prezentacje multimedialne o Irenie Ostaszyk i Irenie Sendlerowej
 • zajęcia wakacyjne dla dzieci i literacka gra terenowa
 • teatrzyk kukiełkowy
 • czasopismo multimedialne „Omnibus kulturalny”
 • maraton czytania poezji Z. Herberta pod hasłem „Wszyscy czytają Zbigniewa Herberta!”
 • „Imieniny u Ireny” – spotkanie poświęcone patronce biblioteki

Projekt realizowany w ramach programu Promocja czytelnictwa, którego celem jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury


Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 8400,00 zł
Wartość dofinansowania: 5400,00 zł
Wkład własny: 3000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 30.11.2018 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 

2017 rok

Tytuł projektu: Pociąg do literatury
Nazwa programu:
Partnerstwo dla książki

Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 16.700,00 zł
Wartość dofinansowania: 12.420,00 zł
Wkład własny: 4.280,00 zł
Okres realizacji: 06.03.2017 r. – 30.11.2017 r.

Pilotażowy program PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI był skierowany do księgarń i bibliotek. Strategicznym jego celem jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek, w szczególności m. in. rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych oraz wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne. Jednym z założeń Programu jest to, aby nowoczesna biblioteka była miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującą z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami, by formować sferę kulturalną i społeczną. To instytucja płynna – taka, która szybko reaguje na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w społecznościach lokalnych, jak i te, które wiążą się z rozwojem nowych technologii, inaczej kształtującej nawyki czytelnicze.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 12420 zł. To pierwszy projekt M-GBP, który otrzymał 100% wnioskowanej kwoty. 24. miejsce na liście rankingowej (10. miejsce pod względem liczby punktów) to drugi sukces Biblioteki. W pierwszej 25-tce wnioskodawców, oprócz biblioteki w Mordach, znalazły się biblioteki, księgarnie i wydawnictwa z dużych miast, m. in. z Łodzi, Warszawy, Opola, Gliwic czy Wałbrzycha. W dalszej kolejności uplasowały się instytucje z Białegostoku, Krakowa, Bydgoszczy, Słupska, Poznania, Warszawy, Bielska Podlaskiego, Grodziska Mazowieckiego czy Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. W programie zostało złożonych ponad 220 wniosków. Komisja ekspertów przyznała dofinansowania tylko 132 z nich.
Zadanie „Pociąg do literatury” zawierało m. in. interaktywno-multimedialne spotkania z literaturą dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Spotkania z przyjaciółką Literaturą”, otwarte spotkania z pisarzami współczesnymi (m. in. z Jackiem Pałkiewiczem i Bartkiem Sabelą), spotkania z literaturoznawcami, wakacyjne gry terenowe w oparciu o fabuły książek, maraton czytania twórczości Ireny Ostaszyk ph. „Wszyscy czytają Irenę Ostaszyk!” oraz Powiatowy Konkurs Teatralny „Czytam, bo warto!”. Powstało także czasopismo internetowe pt. „Pociąg do literatury”. Partnerami projektu były 2 lokalne stowarzyszenia: stowarzyszenie „Naszym Dzieciom” oraz stowarzyszenie Polaris.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Partnerstwo dla książki

MKIDN_Logo12

 

Nazwa programu: Symbole Polski lokalnej
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 0,00 zł
Okres realizacji: 02.10.2017 r. – 06.10.2017 r.

Debata została zorganizowana w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Istotą tego przedsięwzięcia jest dialog nad sposobami zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy ich społeczności. Debata w Mordach była pierwszą z debat jakie odbyły się jeszcze w kilku innych miejscach w Polsce w ramach edycji pilotażowej. W wyniku debaty, odwołującej się do mądrości zbiorowej, możliwe stało się odkrycie symboli nieformalnych, często nieuświadomionych. Ich rozpoznanie i zrozumienie było podstawą do dyskusji o tym, jak wykorzystać lokalne symbole do budowania poczucia przynależności, odpowiedzialności i dumy lokalnych społeczności. Wśród uczestników debaty znaleźli się m. in. sekretarz Miasta i Gminy Mordy Mirosław Łukowski, emeryci (Bogusława Prusaczyk, Jadwiga Kesling, Krystyna Głuchowska), artyści (Magdalena Papakul, Krystyna H. Noszczak, Halina Grochowska, Barbara Chromiec), Mariusz Stangreciuk – sołtys Wojnowa, mieszkańcy miasta (Ewa Białas, Barbara Bolesta, Jolanta Nowak), studentki siedleckich uczelni (Dominika Szeniawska, Monika Pasemnik) oraz pracownicy M-GBP oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
 


Tytuł projektu: „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 0,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

W ramach zadania odbyły się warsztaty z programowania robotów. Umiejętność programowania pozwala zrozumieć u dzieci i młodzieży jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać. Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach zakwalifikowała się jako jedna ze stu instytucji w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia było zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Biblioteka kontynuuje zajęcia w ramach Lokalnego Klubu Kodowania.

 


Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 13249,74 zł
Wartość dofinansowania: 6500,00 zł
Wkład własny: 6749,74 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

MKIDN_Logo12

logo BN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 


Nazwa programu: Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 0,00 zł
Okres realizacji: 24.04.2017 r. – 22.05.2017 r.

Debata lokalna, która odbyła się w mordach 15 maja 2017 r., była lokalną częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Lokalne wspólnoty stanowią od zawsze jedną z najbliższych człowiekowi przestrzeni społecznych. To właśnie w nich zachodzą procesy, które decydują o jakości naszego życia. Wspólnie dbamy o to, aby nasze dzieci uczyły się na przyzwoitym poziomie, rynek pracy miał oferty dla nas wszystkich, a na ulicach było czysto i bezpiecznie. Robimy wszystko, żebyśmy dobrze się czuli i jednocześnie mogli być dumni z miejsca, w którym żyjemy. Do działania na rzecz dobra wspólnego potrzebne jest jedno – poczucie bycia wspólnotą. Dlatego w ramach projektu zadawaliśmy lokalnym liderom pytanie o to, jak tę wspólnotę budować i co robić, by wzmacniać więzi między mieszkańcami. Tegoroczne debaty były trzecią edycją przedsięwzięcia IBnGR i FRSI, a M-GBP w Mordach włączyła się w nie po raz pierwszy. Zapowiedź debaty tutaj. Relacja z debaty – tutaj.
Podobne debaty odbyły się w ponad 50 miejscowościach w całej Polsce: zarówno w metropoliach, jak i mniejszych miejscowościach. Jedną z nich zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach. Debata w bibliotece publicznej w Mordach, była jedyną jaka odbyła się we wschodniej części województwa mazowieckiego. Organizatorzy na miejsce debat wybrali biblioteki, ponieważ są one nie tylko lokalnym centrum dostępu do informacji i wiedzy, ale także przestrzenią spotkań, tak potrzebnych zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Wśród uczestników debaty znaleźli się m. in. starosta siedlecki Dariusz Stopa, radny pow. siedleckiego Marek Gorzała, liderzy grup nieformalnych (Krystyna H. Noszczak, Luiza Domańska), przedstawiciele młodzieży z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim wraz z dyrektor Jolantą Wierzejską, emeryci (Bogusława Prusaczyk, Jadwiga Kesling, Bogumiła Andrunik), artyści (Krystyna Jaroszuk, Halina Grochowska), Agata Żych – dyrektor Banku Spółdzielczego w Łosicach – Oddział w Mordach, Mariusz Stangreciuk – sołtys Wojnowa, mieszkańcy miasta (Swietłana Łakomska-Stańczuk, Ewa Białas, Jolanta Nowak) oraz pracownicy M-GBP. Podstawowym założeniem tegorocznej debaty było oddanie głosu osobom reprezentującym różne środowiska. Na bazie swoich doświadczeń uczestnicy debaty odpowiadali na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, co nas łączy i może stanowić tym samym fundament lokalnej wspólnoty. Po drugie, co można zrobić, żeby wzmacniać to, co nas łączy. Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostały przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2017 r. w Warszawie. Informacje były też przekazane krajowym partnerom (m. in. ministerstwom, szkołom wyższym, organizacjom pracodawców) odpowiedzialnym i angażującym się we wspieranie aktywności obywatelskiej Polaków i budowę kapitału społecznego. Raport z debat został wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który sprawował honorowy patronat nad przedsięwzięciem. Partnerem strategicznym projektu był PKO Bank Polski.
Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. Wśród osób, które uczestniczyły w debatach, są m. in.: Ewa  Błaszczyk, Jan Englert, Lech Wałęsa s. Małgorzata Chmielewska, Rafał Sonik czy Jacek Żakowski. Kongres zawsze skupia uwagę wielu mediów.
M-GBP za organizację tej debaty zdobyła jedno z 50 wyróżnień. Uroczystość wręczenia dyplomów miała miejsce podczas XII Kongresu Obywatelskiego w trakcie sesji dyskusyjnej pt. „Rozwój lokalny oparty na partnerstwie”. Dyplom dyrektorowi M-GBP w Mordach, Łukaszowi A. Wawryniukowi, wręczyli: w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy – dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP oraz Małgorzata Stompór, członek Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, organizatorka Kongresu Obywatelskiego. Podczas sesji odbyło się także uroczyste podsumowanie trzeciej edycji projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” oraz prezentacja raportu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, który stanowi podsumowanie trzyletniej edycji projektu debat lokalnych realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Relacja z gali wręczenia dostępna tutaj.
Fotorelacja z XII Kongresu Obywatelskiego dostępna tutaj.
 

Logo_FRSI1

 


2016 rok

Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 11000,00 zł
Wartość dofinansowania: 6000,00 zł
Wkład własny: 5000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 30.11.2016 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

MKIDN_Logo12

logo BN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 


2015 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 11500,00 zł
Wartość dofinansowania: 6500,00 zł
Wkład własny: 5000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 


 

Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota dotacji: 1265,63 zł
Wartość dofinansowania: 1265,63 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 31.07.2015 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu w bibliotece, a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach bierze udział w programie Orange dla Bibliotek.
Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


2014 rok

Tytuł wniosku: Biblioteka publiczna a nowe media
Autorzy wniosku: Łukasz A. Wawryniuk, Monika Stokowska
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota dotacji: 5000,00 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 08.09.2014 r. – 06.10.2014 r.

Uczestnicy wizyty studyjnej „Biblioteka publiczna a nowe media” nabyli wiedzę z zakresu nowych mediów i ich praktycznego wykorzystania w swoich bibliotekach, powstały strony/blogi bibliotek i ich profile na portalach społecznościowych. Ponadto bibliotekarze zdobyli wiedzę dotyczącą relacji z mediami oraz budowania partnerstwa. Po szkoleniu biblioteka w Mordach pełni mentoring nad bibliotekami uczestniczącymi w wizycie studyjnej. Nowe technologie był tematem i tłem wizyty studyjnej. Głównymi celami spotkania były: wzmocnienie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez bibliotekarzy, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań, inspirowanie do wprowadzania nowych usług dla różnych grup mieszkańców, upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, usług dla różnych grup mieszkańców będących, m.in. efektem Programu Rozwoju Bibliotek, promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami jako metody pracy w codziennej działalności bibliotek, bezpośrednia wymiana doświadczeń oraz uczenie się od siebie nawzajem, rozprzestrzenianie dobrych pomysłów i praktyk zwiększających prestiż i oddziaływanie bibliotek i bibliotekarzy w środowisku lokalnym, rozwój kompetencji współpracy w zespole oraz współpracy z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji. Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.
Strony powstałe w ramach wizyty studyjnej, nad którymi mentoring pełni M-GBP w Mordach:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach;
Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach;
Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli;
Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie;
Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach;
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie;
Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim.

Wizyta studyjne  M-GBP w Mordach zdobyła jedno z siedmiu ogólnopolskich wyróżnień.

 

  Wizyta studyjna „Biblioteka publiczna a nowe media” jest realizowana w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” i Programu Rozwoju Bibliotek.

wizyta_za_jeden_usmiech

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

SBP

 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3


 

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 8999,00 zł
Wartość dofinansowania: 5400,00 zł
Wkład własny: 3599,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 30.11.2014 r.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.
 

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota dotacji: 2169,65 zł
Wartość dofinansowania: 2169,65 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu w bibliotece a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach bierze udział w programie Orange dla Bibliotek.
Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


 

2013 rok

Nazwa projektu: „Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej”
Autor projektu: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 0 zł
Wartość dofinansowania: 0 zł
Wkład własny: 0 zł (wkład osobowy)
Okres realizacji: styczeń-czerwiec 2013 r.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Nowe Media. W trakcie projektu pracownicy biblioteki wraz z osobami z partnerskich organizacji i instytucji uczestniczyli w cyklu 3 szkoleń z animatorem. Szkolenia przygotowało do badania lokalnych potrzeb w zakresie wiedzy praktycznej. Wyniki badań były podstawą do zbudowania scenariusza i przeprowadzenia imprezy plenerowej, która miała promować bibliotekę i zmienić jej wizerunek. Powstało czasopismo cyfrowe w programie Q-MAM pt. ”Omnibus kulturalny”. Zakończeniem projektu był Piknik Wiedzy Praktycznej.

Projekt Biblioteka – Lokalne Centrum Wiedzy Praktycznej prowadzony jest przez Fundację Nowe Media w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

nowe_media_logo_www

Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3


Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 10374,20 zł
Wartość dofinansowania: 6500,00 zł
Wkład własny: 3874,20 zł
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 30.11.2013 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa projektu: „Omnibus kulturalny
Autor projektu: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 7800,00 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 2800,00 zł (wkład niefinansowy)
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom małych miejscowości biblioteki jako miejsca wypożyczeń książek, ale też jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej; dotarcie do nowej grupy odbiorców, którym trudno dotrzeć do siedziby głównej biblioteki; promocja literatury i czytelnictwa. Projekt był realizowany w filiach bibliotecznych. W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, teatrzyki interaktywne dla dzieci, zajęcia z obsługi komputera, konkursy gminne.

Projekt dofinansowany w ramach programu Aktywna Biblioteka w Programie Rozwoju Bibliotek. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3


Nazwa projektu: „Kraina twórczości
Autor projektu: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 8550,00 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 3550,00 zł (wkład niefinansowy)
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

 Celem projektu było m.in. stworzenie modelu biblioteki jako centrum informacji i aktywizacji społeczności lokalnej, dotarcie do liczniejszej i różnorodnej grupy odbiorców, urozmaicenie działalności prowadzonej przez bibliotekę. W ramach projektu zorganizowano spotkania autorskie z pisarzami Andrzejem Grabowskim, Martą Fox, Dorotą Warakomską, odbyły się warsztaty dziennikarskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, feryjne spotkania w bibliotece, zajęcia z bajkoterapii w przedszkolu, konkursy. 

Projekt dofinansowany w ramach programu Aktywna Biblioteka w Programie Rozwoju Bibliotek. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3

 


2012 rok

Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota dotacji: 1230,05 zł
Wartość dofinansowania: 1230,05 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 11.05.2012 r. – 31.12.2012 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu w bibliotece a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 9630,17 zł
Wartość dofinansowania: 6000,00 zł
Wkład własny: 3630,17 zł
Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 30.11.2012 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa programu: Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek
Autor projektu: Marlena Soszyńska
Koordynatorzy: Marlena Soszyńska, Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 0 zł
Wartość dofinansowania: 0 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 2011-2012

Pięć dwudniowych zjazdów warsztatowych to dla bibliotekarzy i przyjaciół bibliotek (lokalnych liderów i animatorów oraz przedstawicieli jednostek samorządowych); czas na spojrzenie na swoją bibliotekę z perspektyw zaproponowanej przez Pogram Rozwoju Bibliotek. Patrzymy więc na bibliotekę jako na integralny i niezbędny element środowiska lokalnego. Punktem wyjścia jest samoanaliza potencjału każdej z uczestniczącej w programie biblioteki: zasobów i silnych stron, ale też rozmaitych deficytów. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy dokonują analizy swoich środowisk, szczególnie w aspektach społecznych i kulturowych. Następnym krokiem jest diagnoza: czego potrzebuje społeczność, dla której i z którą biblioteka pracuje. Efektem analityczno-diagnostycznej pracy podczas warsztatów jest trzyletni Plan Rozwoju Biblioteki, dokument, który pomoże zmienić biblioteki publiczne w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej. Jest to szczegółowy, oparty na dokonanych podczas warsztatów analizach i przeprowadzonych w lokalnych środowiskach badaniach społecznych, projekt wdrażania zmian w pracy każdej z bibliotek. Konieczność tych zmian jest dla uczestników Programu oczywista, wynika bowiem z nieuniknionych przemian społecznych, kulturowych i technologicznych. Plan ma zawierać konkretne pomysły na funkcjonowanie placówek na najbliższe lata, odnosić się do misji biblioteki, mówić też o grupach mieszkańców, których chcielibyśmy włączyć w realizację konkretnych zadań. Biblioteka była biblioteką partnerską.

Druga Runda Programu Rozwoju Bibliotek realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

imagesLogo_FRSI1

Logo_PAFW3


2011 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 9763,87 zł
Wartość dofinansowania: 4100,00 zł
Wkład własny: 5663,87 zł
Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 30.11.2011 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa projektu: „Biblioteka animatorem działań kulturalnych” (kontynuacja projektu z 2010 r.)
Autor projektu: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 8000,00 zł
Wartość dofinansowania: 5200,00 zł
Wkład własny: 2800,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2011 r. – 30.11.2011 r.

Celem projektu było stworzenie modelu biblioteki jako centrum informacji i aktywizacji społeczności lokalnych. Usługi biblioteczne świadczone były w szerokim zakresie – udostępnianie zbiorów, udzielanie i dostęp do informacji i doradztwo. Odbyły się m.in. spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i osób starszych, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne, warsztaty dziennikarskie i wyjazd do redakcji lokalnej prasy. Biblioteka włączyła się w akcje promowania gminy, miała większy kontakt z czytelnikami. Współorganizowano imprezy plenerowe w Czepielinie, Krzymoszach, Klimontach i w Mordach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Literatura

MKIDN_Logo12


Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota dotacji: 1553,13 zł
Wartość dofinansowania: 1553,13 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 05.08.2011 r. – 31.12.2011 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z Internetu w bibliotece a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


Nazwa programu: Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek
Autor projektu: Marlena Soszyńska
Koordynatorzy: Marlena Soszyńska, Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 9561,77 zł (Biblioteka otrzymała sprzęt multimedialny o wartości 9561,77 zł)
Wartość dofinansowania:
Wkład własny: —–
Okres realizacji: 2011

W ramach programu biblioteka została doposażona w nowoczesny sprzęt; oznacza to możliwość zaoferowania użytkownikom dostępu do komputerów, udział w prezentacjach multimedialnych. Pracownicy placówek przeszli szkolenia informatyczne. Nowe umiejętności pozwolą z powodzeniem udostępnić sprzęt do publicznego użytku. Biblioteka była biblioteką partnerską.

Druga Runda Programu Rozwoju Bibliotek jest realizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

imagesLogo_FRSI1

Logo_PAFW3


2010 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 11829,37 zł
Wartość dofinansowania: 2300,00 zł
Wkład własny: 9529,37 zł
Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 30.11.2010 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa projektu: „Biblioteka animatorem działań kulturalnych”
Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 28628,13 zł
Wartość dofinansowania: 19926,20 zł
Wkład własny: 8701,93 zł
Okres realizacji: 01.04.2010 r. – 30.11.2010 r.

Celem projektu było stworzenie modelu biblioteki jako centrum informacji i aktywizacji społeczności lokalnych. Usługi biblioteczne świadczone były w szerokim zakresie – udostępnianie zbiorów, udzielanie i dostęp do informacji i doradztwo. Odbyły się m.in. spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i osób starszych, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne, warsztaty dziennikarskie i wyjazd do redakcji lokalnej prasy. Biblioteka włączyła się w akcje promowania gminy, miała większy kontakt z czytelnikami. Współorganizowano imprezy plenerowe w Czepielinie, Krzymoszach, Klimontach i w Mordach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Literatura

MKIDN_Logo12