Projekty i wnioski

2016 rok

Nazwa programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 11000,00 zł
Wartość dofinansowania: 6000,00 zł
Wkład własny: 5000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 30.11.2016 r.

Celem Programu BN „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększanie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

MKIDN_Logo12

logo BN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 


2015 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 11500,00 zł
Wartość dofinansowania: 6500,00 zł
Wkład własny: 5000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 


 

Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota dotacji: 1265,63 zł
Wartość dofinansowania: 1265,63 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 31.07.2015 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu w bibliotece, a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach bierze udział w programie Orange dla Bibliotek.
Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


2014 rok

Tytuł wniosku: Biblioteka publiczna a nowe media
Autorzy wniosku: Łukasz A. Wawryniuk, Monika Stokowska
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota dotacji: 5000,00 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 08.09.2014 r. – 06.10.2014 r.

Uczestnicy wizyty studyjnej „Biblioteka publiczna a nowe media” nabyli wiedzę z zakresu nowych mediów i ich praktycznego wykorzystania w swoich bibliotekach, powstały strony/blogi bibliotek i ich profile na portalach społecznościowych. Ponadto bibliotekarze zdobyli wiedzę dotyczącą relacji z mediami oraz budowania partnerstwa. Po szkoleniu biblioteka w Mordach pełni mentoring nad bibliotekami uczestniczącymi w wizycie studyjnej. Nowe technologie był tematem i tłem wizyty studyjnej. Głównymi celami spotkania były: wzmocnienie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez bibliotekarzy, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań, inspirowanie do wprowadzania nowych usług dla różnych grup mieszkańców, upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, usług dla różnych grup mieszkańców będących, m.in. efektem Programu Rozwoju Bibliotek, promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami jako metody pracy w codziennej działalności bibliotek, bezpośrednia wymiana doświadczeń oraz uczenie się od siebie nawzajem, rozprzestrzenianie dobrych pomysłów i praktyk zwiększających prestiż i oddziaływanie bibliotek i bibliotekarzy w środowisku lokalnym, rozwój kompetencji współpracy w zespole oraz współpracy z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji. Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.
Strony powstałe w ramach wizyty studyjnej, nad którymi mentoring pełni M-GBP w Mordach:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach;
Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach;
Gminna Biblioteka Publiczna w Hołubli;
Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie;
Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach;
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie;
Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim.

Wizyta studyjne  M-GBP w Mordach zdobyła jedno z siedmiu ogólnopolskich wyróżnień.


  Wizyta studyjna „Biblioteka publiczna a nowe media” jest realizowana w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” i Programu Rozwoju Bibliotek.

wizyta_za_jeden_usmiech

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

SBP

 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3


 

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota projektu: 8999,00 zł
Wartość dofinansowania: 5400,00 zł
Wkład własny: 3599,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 30.11.2014 r.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.
 

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Łukasz A. Wawryniuk
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk
Kwota dotacji: 2169,65 zł
Wartość dofinansowania: 2169,65 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu w bibliotece a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach bierze udział w programie Orange dla Bibliotek.
Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


 

2013 rok

Nazwa projektu: „Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej”
Autor projektu: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 0 zł
Wartość dofinansowania: 0 zł
Wkład własny: 0 zł (wkład osobowy)
Okres realizacji: styczeń-czerwiec 2013 r.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Nowe Media. W trakcie projektu pracownicy biblioteki wraz z osobami z partnerskich organizacji i instytucji uczestniczyli w cyklu 3 szkoleń z animatorem. Szkolenia przygotowało do badania lokalnych potrzeb w zakresie wiedzy praktycznej. Wyniki badań były podstawą do zbudowania scenariusza i przeprowadzenia imprezy plenerowej, która miała promować bibliotekę i zmienić jej wizerunek. Powstało czasopismo cyfrowe w programie Q-MAM pt. ”Omnibus kulturalny”. Zakończeniem projektu był Piknik Wiedzy Praktycznej.

Projekt Biblioteka – Lokalne Centrum Wiedzy Praktycznej prowadzony jest przez Fundację Nowe Media w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

nowe_media_logo_www

Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3


Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 10374,20 zł
Wartość dofinansowania: 6500,00 zł
Wkład własny: 3874,20 zł
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 30.11.2013 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa projektu: „Omnibus kulturalny
Autor projektu: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 7800,00 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 2800,00 zł (wkład niefinansowy)
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom małych miejscowości biblioteki jako miejsca wypożyczeń książek, ale też jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej; dotarcie do nowej grupy odbiorców, którym trudno dotrzeć do siedziby głównej biblioteki; promocja literatury i czytelnictwa. Projekt był realizowany w filiach bibliotecznych. W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, teatrzyki interaktywne dla dzieci, zajęcia z obsługi komputera, konkursy gminne.

Projekt dofinansowany w ramach programu Aktywna Biblioteka w Programie Rozwoju Bibliotek. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3


Nazwa projektu: „Kraina twórczości
Autor projektu: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 8550,00 zł
Wartość dofinansowania: 5000,00 zł
Wkład własny: 3550,00 zł (wkład niefinansowy)
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

 Celem projektu było m.in. stworzenie modelu biblioteki jako centrum informacji i aktywizacji społeczności lokalnej, dotarcie do liczniejszej i różnorodnej grupy odbiorców, urozmaicenie działalności prowadzonej przez bibliotekę. W ramach projektu zorganizowano spotkania autorskie z pisarzami Andrzejem Grabowskim, Martą Fox, Dorotą Warakomską, odbyły się warsztaty dziennikarskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, feryjne spotkania w bibliotece, zajęcia z bajkoterapii w przedszkolu, konkursy. 

Projekt dofinansowany w ramach programu Aktywna Biblioteka w Programie Rozwoju Bibliotek. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

imagesLogo_FRSI1Logo_PAFW3

 


2012 rok

Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota dotacji: 1230,05 zł
Wartość dofinansowania: 1230,05 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 11.05.2012 r. – 31.12.2012 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego Internetu w bibliotece a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Beata Mistrzuk
Koordynator: Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 9630,17 zł
Wartość dofinansowania: 6000,00 zł
Wkład własny: 3630,17 zł
Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 30.11.2012 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa programu: Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek
Autor projektu: Marlena Soszyńska
Koordynatorzy: Marlena Soszyńska, Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 0 zł
Wartość dofinansowania: 0 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 2011-2012

Pięć dwudniowych zjazdów warsztatowych to dla bibliotekarzy i przyjaciół bibliotek (lokalnych liderów i animatorów oraz przedstawicieli jednostek samorządowych); czas na spojrzenie na swoją bibliotekę z perspektyw zaproponowanej przez Pogram Rozwoju Bibliotek. Patrzymy więc na bibliotekę jako na integralny i niezbędny element środowiska lokalnego. Punktem wyjścia jest samoanaliza potencjału każdej z uczestniczącej w programie biblioteki: zasobów i silnych stron, ale też rozmaitych deficytów. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy dokonują analizy swoich środowisk, szczególnie w aspektach społecznych i kulturowych. Następnym krokiem jest diagnoza: czego potrzebuje społeczność, dla której i z którą biblioteka pracuje. Efektem analityczno-diagnostycznej pracy podczas warsztatów jest trzyletni Plan Rozwoju Biblioteki, dokument, który pomoże zmienić biblioteki publiczne w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej. Jest to szczegółowy, oparty na dokonanych podczas warsztatów analizach i przeprowadzonych w lokalnych środowiskach badaniach społecznych, projekt wdrażania zmian w pracy każdej z bibliotek. Konieczność tych zmian jest dla uczestników Programu oczywista, wynika bowiem z nieuniknionych przemian społecznych, kulturowych i technologicznych. Plan ma zawierać konkretne pomysły na funkcjonowanie placówek na najbliższe lata, odnosić się do misji biblioteki, mówić też o grupach mieszkańców, których chcielibyśmy włączyć w realizację konkretnych zadań. Biblioteka była biblioteką partnerską.

Druga Runda Programu Rozwoju Bibliotek realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

imagesLogo_FRSI1

Logo_PAFW3


2011 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 9763,87 zł
Wartość dofinansowania: 4100,00 zł
Wkład własny: 5663,87 zł
Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 30.11.2011 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa projektu: „Biblioteka animatorem działań kulturalnych” (kontynuacja projektu z 2010 r.)
Autor projektu: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 8000,00 zł
Wartość dofinansowania: 5200,00 zł
Wkład własny: 2800,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2011 r. – 30.11.2011 r.

Celem projektu było stworzenie modelu biblioteki jako centrum informacji i aktywizacji społeczności lokalnych. Usługi biblioteczne świadczone były w szerokim zakresie – udostępnianie zbiorów, udzielanie i dostęp do informacji i doradztwo. Odbyły się m.in. spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i osób starszych, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne, warsztaty dziennikarskie i wyjazd do redakcji lokalnej prasy. Biblioteka włączyła się w akcje promowania gminy, miała większy kontakt z czytelnikami. Współorganizowano imprezy plenerowe w Czepielinie, Krzymoszach, Klimontach i w Mordach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Literatura

MKIDN_Logo12


Nazwa programu: Orange dla Bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota dotacji: 1553,13 zł
Wartość dofinansowania: 1553,13 zł
Wkład własny: 0 zł
Okres realizacji: 05.08.2011 r. – 31.12.2011 r.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Założeniem programu było zrefundowanie kosztów związanych z opłatą za dostęp do sieci Internet. Dzięki temu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z Internetu w bibliotece a przy tym ewentualnych wskazówek czy porad pracowników biblioteki.

Refundacja kosztów związanych z rachunkami za dostęp do Internetu w ramach Akademii Orange dla Bibliotek ze środków Fundacji Orange

Microsoft PowerPoint - en_basic_foundation_v13.ppt


Nazwa programu: Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek
Autor projektu: Marlena Soszyńska
Koordynatorzy: Marlena Soszyńska, Beata Mistrzuk
Kwota projektu: 9561,77 zł (Biblioteka otrzymała sprzęt multimedialny o wartości 9561,77 zł)
Wartość dofinansowania:
Wkład własny: —–
Okres realizacji: 2011

W ramach programu biblioteka została doposażona w nowoczesny sprzęt; oznacza to możliwość zaoferowania użytkownikom dostępu do komputerów, udział w prezentacjach multimedialnych. Pracownicy placówek przeszli szkolenia informatyczne. Nowe umiejętności pozwolą z powodzeniem udostępnić sprzęt do publicznego użytku. Biblioteka była biblioteką partnerską.

Druga Runda Programu Rozwoju Bibliotek jest realizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

imagesLogo_FRSI1

Logo_PAFW3


2010 rok

Nazwa programu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Autor wniosku: Marlena Soszyńska
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 11829,37 zł
Wartość dofinansowania: 2300,00 zł
Wkład własny: 9529,37 zł
Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 30.11.2010 r.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

logo BN


Nazwa projektu: „Biblioteka animatorem działań kulturalnych”
Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik
Koordynator: Marlena Soszyńska
Kwota projektu: 28628,13 zł
Wartość dofinansowania: 19926,20 zł
Wkład własny: 8701,93 zł
Okres realizacji: 01.04.2010 r. – 30.11.2010 r.

Celem projektu było stworzenie modelu biblioteki jako centrum informacji i aktywizacji społeczności lokalnych. Usługi biblioteczne świadczone były w szerokim zakresie – udostępnianie zbiorów, udzielanie i dostęp do informacji i doradztwo. Odbyły się m.in. spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i osób starszych, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne, warsztaty dziennikarskie i wyjazd do redakcji lokalnej prasy. Biblioteka włączyła się w akcje promowania gminy, miała większy kontakt z czytelnikami. Współorganizowano imprezy plenerowe w Czepielinie, Krzymoszach, Klimontach i w Mordach.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Literatura

MKIDN_Logo12Reklamy