O nas

MGBPMordy_n

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach jako samodzielna instytucja rozpoczęła działalność 1 stycznia 2008 r. (wpisana do rejestru kultury prowadzonego przez Miasto i Gminę Mordy).

KADRA

Marlena Soszyńska – dyrektor
Magdalena Bukowska – główna księgowa
Małgorzata Mika – starszy bibliotekarz
Jadwiga Kulikowska – bibliotekarz
Jolanta Matejczuk – starszy bibliotekarz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach to:

* Wypożyczalnia i Czytelnia w Mordach;
* Filia Biblioteczna w Radzikowie Wielkim;
* Filia Biblioteczna w Czepielinie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel.25 631-08-26

e-mail: mgbpmordy@poczta.onet.pl
www.mordzkieoko.wordpress.com

Rok założenia: 1949
Zbiory: 16053 woluminów

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 10.00-17.00

W GODZINACH PRACY biblioteki MOŻNA SKORZYSTAĆ Z WOLNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU!

Księgozbiór Biblioteki liczy 16 053 woluminów (w tym: 10199 – księgozbiór Biblioteki Głównej, 5854 – filie biblioteczne: Czepielin – 2653 wol., Radzików – 3201 wol.); 3 tytuły czasopism bieżących.

Liczba czytelników: 531
Czytelnicy w Bibliotece Głównej: 359
Czytelnicy w Filiach Bibliotecznych: 172
/stan: 31.12.2018 r./

Wyróżnienie dla M-GBP

O naszej bibliotece czytaj też na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:

– gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych społeczności Miasta i Gminy;

– pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących Miasta i Gminy;

– udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

– organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

– tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych;

– organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki oraz upowszechniania dorobku kulturalnego Miasta i Gminy;

– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Miasta i Gminy.