„Pociąg do literatury”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach od 6 marca do 30 listopada 2017 r. realizowała zadanie pt. Pociąg do literatury, który został dofinansowany w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z zaplanowanych działań w projekcie było przygotowanie 2 numerów internetowego czasopisma internetowego pt. „Pociąg do literatury”. Każdy numer można przeglądać wirtualnie, można go też pobrać na komputer lub wydrukować.

Numer 1 dostępny tutaj. O pierwszym numerze pisaliśmy też tutaj.

Numer 2 dostępny tutaj.

Założeniem projektu było także to, że wydawanie czasopisma internetowego po zakończeniu realizacji zadania będzie kontynuowane. Zatem numer 3 –  już niebawem!