Akcja Narodowego Czytania w więzieniu

W niedzielę, 3 września, w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się akcja Narodowego Czytania Wesela. Dziesięciu osadzonych z siedleckiego więzienia wspólnie z zaproszonymi gośćmi czytało dramat Stanisława Wyspiańskiego. Wśród gości znaleźli się m. in. pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk: dyrektor Łukasz A. Wawryniuk (w roli Pana Młodego) oraz bibliotekarz Jadwiga Kulikowska.

Miasto i Gminę Mordy reprezentowali także: sekretarz MiG Mirosław Łukowski (w roli Poety i Stanisława Wyspiańskiego), liderka grupy nieformalnej „Mamy prawo do kultury” Luiza Domańska (w roli Panny Młodej), Jolanta Stańczuk – prezeska Stowarzyszenia NASZYM DZIECIOM oraz Elżbieta Radlińska-Trębicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Wydarzenie odbyło się dzięki inicjatywie Więziennego Zespołu Caritas, dzięki któremu siedlecki Zakład Karny oficjalnie przystąpił do Narodowego Czytania i otrzymał z Kancelarii Prezydenta RP pamiątkowy, okolicznościowy stempel. Taki sam, jak wszystkie placówki, które brały udział we wspólnym czytaniu tegorocznej lektury narodowej.

Fragmenty Wesela w Zakładzie Karnym w Siedlcach przeczytali także:

– osadzeni: Michał (był lektorem), Artur, Łukasz, Andrzej, Paweł, Tomasz, Jonasz, Łukasz, Marek i Michał;

– pracownicy Zakładu Karnego: pułkownik Marek Suwiński (dyrektor główny), mjr Ludmiła Kwiecińska (zastępca dyrektora), mł. chor. Emilia Wajszczuk, mjr Mirosław Pastor oraz kapelan ZK – ks. Mateusz Czubak;

– goście: Magdalena Ozygała (Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem), Ilona Trojnar i Anna Nowińska (Caritas Diecezji Siedleckiej) oraz wolontariuszki Małgorzata Jerominiak i Joanna Jastrzębska.

Na zakończenie Narodowego Czytania w Zakładzie Karnym wszyscy, którzy brali w nim udział, zostali poczęstowani także weselnym tortem w kształcie rozłożonej książki, który pokroili Panna Młoda z Panem Młodym.

O czytaniu Wesela w siedleckim więzieniu czytaj także na: tubasiedlec.pl, tubasiedlec.pl, tygodniksiedlecki.com, tygodniksiedlecki.com, www.sw.gov.pl oraz w: „Tygodnik Siedlecki” nr 36/2017.

   

Zdjęcia: ppor. Zbigniew Śpiewak, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych
Reklamy

Wnioski realizowane w ramach FIO Mazowsze Lokalnie na terenie Gminy Mordy

Naszym Dzieciom Stowarzyszenie z siedzibą  w  Mordach przy ul. Parkowej 2 oraz grupy nieformalne z Leśniczówki i Klimont, nowopowstała organizacja KGW z Wyczółek przystąpiły do konkursu FIO o mikrodotację. Złożono 12 wniosków z terenu gminy. Pozytywną ocenę merytoryczno-formalną otrzymało aż 6 z nich.

1. wnioskodawca Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”, realizator: grupa nieformalna „Piękne Mordy” – Bajeczny Plac Zabaw. Wartość dotacji 5000,00 zł.                                         

2. wnioskodawca Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”, realizator: grupa nieformalna ”Wesoła Leśniczówka” – Radosny smyk. Wartość dotacji  5000,00 zł.                                       

3. wnioskodawca Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”, realizator: grupa nieformalna „Jedność” – Gwarna świetlica. Wartość dotacji 4997,00 zł.          

4.wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich z Wyczółek – Skoszeni na irokeza.  Wartość dotacji 5000,00 zł.

5. wnioskodawca Koło Gospodyń Wiejskich „Klimontowianki”, realizator: Towarzystwo bilardowe „Pod czarną bilą” – Bilard na wieś z miasta i basta! Wartość dotacji 5000,00 zł.                                               

6. wnioskodawca  Koło Gospodyń Wiejskich „Klimontowianki”, realizator: „Grupa teatru obrzędowego” – Machina tradycjonalności z przeszłości do współczesności. Wartość dotacji 800,00 zł.        

Wnioski będą realizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie. Wszystkie działania odbywać się będą na terenie gminy Mordy.  Serdecznie zapraszamy chętnych do współpracy. Realizacja trwa od września do 20 listopada br. Do zgłoszenia projektów doszło dzięki ambasadorowi Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Jolanta Stańczuk

FIO