Filie

Filia Biblioteczna w Radzikowie Wielkim
Plac Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza 1
08-140 Mordy
e-mail: bibl.radzikow@wp.pl

Rok założenia: 1957
Zbiory: 3064 woluminy

Godziny otwarcia:
wtorek-środa 10.00-17.00

czwartek 10.00-16.00

Biblioteka w Radzikowie Wielkim powstała w 1957 roku pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 26 czerwca 1957 r. i była to pozycja pt. Szosa Wołokołamska  autorstwa Aleksandra Beka, która nadal znajduje się w placówce. Kierownikiem Biblioteki był pracujący w Szkole Podstawowej w Radzikowie Stopkach nauczyciel Zygmunt Chaciński. Utworzono też tymczasową siedzibę Biblioteki właśnie w tej szkole. Aktywną działalność Biblioteka rozpoczęła od września. Założono równocześnie trzy punkty biblioteczne. Jeden z nich był zorganizowany w Radzikowie i prowadzony przez nauczycielkę Wiesławę Sikorską. Na przełomie lat 1959-60biblioteka zmieniała lokal, znajdując tymczasową siedzibę w szkole w Radzikowie, która mieściła się w prywatnym budynku mieszkalnym. Gdy w 1963 roku oddano do użytku nowy murowany budynek szkoły podstawowej, wówczas od 1 października 1963 roku Biblioteka została przeniesiona  do nowego lokalu. Pragnąc rozwijać czytelnictwo, utworzono 7 punktów bibliotecznych w sąsiednich miejscowościach, które w ciągu kilku lat stopniowo likwidowano. Ostatecznie likwidacja punktów nastąpiła w 1993 roku. Z chwilą zlikwidowania Gromadzkich Rad Narodowych w wyniku reformy administracyjnej kraju (1972), Biblioteka istniała już pod nazwą Biblioteka Publiczna w Radzikowie Wielkim, a następnie została mianowana Filią. Od sierpnia 1974 roku do sierpnia 1989 r., w przeciągu 15 lat,  z braku  własnego obiektu mieściła się w budynkach mieszkalnych – dzierżawionych od osób prywatnych. Wybudowanie Wiejskiego Domu Kultury, który powstał  z inicjatywy społeczności lokalnej, spowodowało, że Biblioteka znalazła ostatecznie lokalizację w tym budynku, tj. od półrocza 1989 r. do chwili obecnej. Zajmuje powierzchnię 35 m2  powierzchni budynku. Bibliotekę Gromadzką, a później Filię Biblioteczną prowadziły następujące osoby: Zygmunt Chaciński, Krystyna Sypiańska, Maria Kiełczykowska, Jan Hołubiec, Józef Kurowski, Małgorzata  Mika. Obecnie od listopada 1998 r. pracuje w niej bibliotekarz Jadwiga  Kulikowska.

 

img_0314

img_0311

img_0309

——————————————————————————————————————————

Filia Biblioteczna w Czepielinie
Czepielin 10A

08-140 Mordy
e-mail: bibl.czepielin@wp.pl

Rok założenia: 1983
Zbiory: 2681 woluminów

Godziny otwarcia:

środa 10.00-17.00
sobota 10.00-17.00

UWAGA!!!
W okresie zimowym Filia Biblioteczna w Czepielinie
czynna będzie w piątki w godz. 13.00 – 16.00

Filia Biblioteczna w Czepielinie swoją działalność rozpoczęła 14 stycznia 1983 r. Przejęła ona księgozbiór po Bibliotece w Czołomyjach, który przekazała nauczycielka Pani Maria Chamluk pierwszej bibliotekarce nowo otwartej Filii Bibliotecznej w Czepielinie Pani Irenie Łukasiuk. Odbyło się to pod nadzorem Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Mordach Pani Alicji Antonowicz Łukasiuk. Do końca 2007 roku biblioteka była w strukturach Ośrodka Kultury. UCHWAŁĄ Nr X/50/07 RADY MIEJSKIEJ W MORDACH z dnia 10 października 2007r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach biblioteka staje się od 1 stycznia 2008 roku samodzielną jednostką samorządową.
Decyzję o zlikwidowaniu biblioteki w Czołomyjach i przeniesieniu księgozbioru do Biblioteki w Czepielinie  podjęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Siedlcach oraz  Naczelnik Gminy Mordy.
Biblioteka nie dysponuje materiałami na podstawie, których mogłaby udzielić informacji o działalności biblioteki w latach 1975-1983 z wyjątkiem skontrum z 1974 r, z którego wynika, że wtedy działała jeszcze Biblioteka w Czołomyjach pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Czołomyjach.
Przed remontem biblioteka dysponowała powierzchnią 32 m 2 obecnie w tym miejscu znajduje się zaplecze kuchenne. Po remoncie biblioteka zajmuje ok 70 m 2 po dawnym sklepie GS-owskim.
W latach 1983 – 1991 zatrudniona na stanowisku bibliotekarza została  Pani Irena Łukasiuk z Czepielina. Łącząc funkcję młodszego bibliotekarza i młodszego instruktora kulturalno-oświatowego organizowała różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży m. in. zgaduj-zgadula, malowanki, wybory Miss Grzeczności, pogadanki o książkach.
Filię Biblioteczną prowadziły na przestrzeni 35 lat następujące osoby: Irena Łukasiuk, Katarzyna Wieczorkowska, Anna Kobryń, Jan Hołubiec, Zofia Złoch, Anna Mróz. Obecnie od czerwca 2014 roku pracuje bibliotekarz Jolanta Matejczuk z przygotowaniem bibliotekarskim.

 

czepielin