Otwarcie bibliotek

Zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 do odwołania, w trosce o zdrowie obsługiwanych czytelników i pracowników, wprowadza się następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego:

1.Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.

2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni mogły mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz będące na kwarantannie.

3. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie książek.

4. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.

5. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru i możliwość samodzielnego wybierania książek.

6. Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 7 osób z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.

8. Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.

9. Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne zamawianie książek. Wyszukiwanie interesujących pozycji możliwe jest w naszym katalogu on-line https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/bstart/1830

10. Zwracane książki odkładamy na wyznaczony stolik.

11. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.

12. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.

Szkolenia w innej formie

„Biblioterapia w pracy z seniorami” oraz „Biblioteka w zmieniających się mediach społecznościowych” to szkolenia on-line, w których wzięli udział bibliotekarze z powiatu siedleckiego.

Szkolenia on-line dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego
Szkolenia on-line dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego

Kolejne szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego odbyły się w świecie wirtualnym. Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią nie mogliśmy spotkać się całą grupą w jednym miejscu. Jednak w przestrzeni internetu nie ma ograniczeń i szkolenia odbyły się w nowej dla naszej grupy formie.

Podczas szkolenia „Biblioterapia w pracy z seniorami” prowadzonego przez dr Wandę Matras-Mastelarz dowiedzieliśmy się, jak dbać o dobrą formę naszego mózgu w każdym wieku i jaką rolę odgrywa w tym procesie książka. Prowadząca inspirowała do wykorzystywania książek w pracy z seniorami, proponowała konkretne tytuły, które warto przepracować podczas spotkań z czytelnikami.

Drugi dzień szkoleń pokazał nam możliwości rozwiązania ograniczenia kontaktu biblioteki z czytelnikami w czasie pandemii i nie tylko. Pan Rafał Hetman radził jak zwiększyć efektywność stosowania różnych narzędzi w najpopularniejszych mediach społecznościowych. Poznaliśmy nowe trendy i kierunki zmian, możliwości prowadzenia transmisji na żywo i najpopularniejsze sposoby prowadzenia komunikacji na różnych platformach.

Szkolenia on-line odbyły się w ramach zadań biblioteki powiatowej i zostały sfinansowane ze środków Powiatu Siedleckiego.

Trochę słońca na jesienne chłody

Krótkie i pochmurne listopadowe dni rozjaśniają nam piękne, wielkie słoneczniki, które potrafi „wyhodować” nawet zimą tylko pani Krystyna Noszczak – artystka ludowa i autorka kwiatów wszelakich znajdujących się w naszej bibliotece. Ale cóż dodać…jakie serce Twoje, takie dzieło rąk Twoich. Pełne szczerego dobra i ciepła.

Dziękujemy pani Krysiu!

Kwiaty autorstwa p. Krystyny Noszczak

Kwiaty autorstwa p. Krystyny Noszczak

Ograniczenie działalności bibliotek do 29 listopada

KOMUNIKAT

https://www.bn.org.pl/download/cover/1604869996.jpg

https://www.bn.org.pl/download/cover/1604869996.jpg

Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie:

 • udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
 • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (online).

Ponadto Biblioteka Narodowa rekomenduje zamknięcie lub znaczące ograniczenie działalności bibliotek wszystkich typów aż do czasu zatrzymania wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce.

Udostępnianie i zwrot zbiorów

Biblioteka Narodowa, zgodnie z ust. 11b wymienionego powyżej rozporządzenia, rekomenduje udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie może odbyć się:

1. za pośrednictwem książkomatów,
2. przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Nie wolno dopuścić do tworzenia kolejek przed budynkiem biblioteki. Procedura może wyglądać następująco:

 • czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje,
 • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
 • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
 • o omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty,
 • w wyżej wymienionym reżimie może być realizowana usługa „Książka na telefon”.

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla wszystkich typów bibliotek

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad:

 • ograniczanie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Zalecana jest praca zdalna lub przychodzenie pracowników w różne dni tygodnia, aby w tym samym pomieszczeniu jednocześnie przebywał jeden pracownik. Należy pamiętać, że duża część zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo i nieświadomie może zakażać innych. Brak kontaktu bezpośredniego jest najlepszym środkiem ochrony,
 • regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej stałe trzymanie otwartego lub uchylonego okna w pomieszczeniach pracowniczych i wspólnych, zwłaszcza w toaletach i korytarzach,
 • zasłanianie ust i nosa maseczką,
 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • dezynfekowanie rąk,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

Legimi – dostęp do tysięcy e-booków

Jeśli lubisz e-booki – mamy coś dla Ciebie!

Kody dostępu do Legimi w Bibliotece w Mordach
Kody dostępu do Legimi w Bibliotece w Mordach

W naszej bibliotece dostępne są kody do serwisu Legimi, dzięki którym czytelnicy mogą czytać książki elektroniczne całkowicie za darmo. Z lektur można korzystać na telefonie lub czytniku. Na platformie Legimi dostępnych jest ponad 50 000 tytułów do wypożyczenia.

Legimi – by skorzystać z dostępu do Legimi, udaj się do biblioteki, napisz wiadomość lub zadzwoń i poproś bibliotekarza o kod. Zarejestruj go na stronie dostępnej pod linkiem. Legimi umożliwia korzystanie z e-booków, zyskujesz dostęp do wielu nowości wydawniczych i popularnych pozycji.

 • Użytkownik, który chce czytać e-booki, zgłasza się do Biblioteki, której jest Czytelnikiem. Jej pracownik na podstawie okazanej mu ważnej karty czytelnika wydaje jeden kod z miesięcznym okresem ważności.
 • Czytelnik biblioteki rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na dedykowanej bibliotekom konsorcjum mazowieckiego stronie: https://www.legimi.pl/mazowieckie podając kod otrzymany w swojej Bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres email (na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło – od tego momentu może korzystać z usługi przez 30 dni (np. 14.11.2020-14.12.2020), a najpóźniej do dnia zakończenia świadczenia usługi Legimi (dotyczy kodów wydanych i aktywowanych w grudniu 2020, czyli do dnia 02.01.2021).
 • Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje
  pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa, a kolejny kod będzie musiał ponownie (osobiście) pobrać w bibliotece. Kody ważne są miesiąc, po upływie tego czasu należy pobrać nowy kod.

Pod biało-czerwoną

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy!
Zapraszamy do udziału w akcji „Pod biało – czerwoną”!
 

Plakat promujący akcję "pod biało-czerwoną"
Głosujmy na Mordy na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/
i wspólnie wygrajmy flagę z masztem

Miasto i Gmina Mordy przystąpiła do projektu, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z Gmin w Polsce, w której zbiorą odpowiednią ilość głosów online.

To zależy tylko od aktywności Mieszkańców!

Umieszczenie flagi na maszcie to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. „Pod biało-czerwoną” to projekt, który uhonoruje poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny oraz zachęci do patriotycznych postaw. Celem akcji jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej w Bitwie Warszawskiej  w 1920 roku.

Ta patriotyczna inicjatywa realizowana jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 jako Miasto i Gmina do 20 000 mieszkańców potrzebujemy
co najmniej 100 oddanych głosów online –  głosujemy na https://bialoczerwona.www.gov.pl/
– głosy poparcia można oddawać do 11 listopada 2020 r.

Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty Prezesa Rady Ministrów na uroczystości oddania do użytku masztu.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/