„Dom w Mordach”

Dziękujemy Ośrodkowi KARTA i Fundacji Domu Wschodniego za podarowanie pięknej i ważnej dla Mordów i jego mieszkańców książki „Dom w Mordach. Rodzina Przewłockich 1912-1944”.

Książka do nabycia w Kwiaciarni pani Luizy Domańskiej „Kwiatowe Impresje” oraz do wypożyczenia w naszej bibliotece… Zapraszamy serdecznie…

Klimat świąt

Choinka, światełka, ozdoby świąteczne wokół nas wprawiają w nastrój świąteczny. Szczególnie cenne są te wykonane własnoręcznie jak gwiazda betlejemska zrobiona przez p. Krystynę Halinę Noszczak.

Gwiazda betlejemska wykonana z bibuły przez Krystynę Noszczak

Równie piękne są ozdoby autorstwa p. Henryki Lipińskiej: stroik, lampiony i bombki wykonane techniką decoupage .

Szkolenie on-line dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego

Szkolenie on-line dla bibliotekarzy powiatu siedleckiego
Szkolenie on-line dla bibliotekarzy powiatu siedleckiego

Szkolenie jest odpowiedzią na problemy bibliotek z realizacją procesu kontroli zarządczej. Obowiązek realizowania tego procesu wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nie wszyscy mają świadomość, że pomimo nazwy nie jest to typowa kontrola tylko proces, który przy odpowiednim wdrożeniu może znacznie ułatwiać pracę biblioteki. Niestety w wielu podmiotach kontrola zarządcza nie jest rozumiana w sposób prawidłowy, przez co trudno ją stosować i systematycznie prowadzić. Szkolenie ma na celu uporządkowanie tego ważnego obszaru funkcjonowania każdej instytucji i jest kierowane do kierowników jednostek, jak również pracowników zajmujących się kontrolą zarządczą w bibliotekach. Uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim jak krok po kroku w cyklu rocznym zrealizować proces kontroli zarządczej i na czym polega zarządzanie ryzykiem. Prowadzący wskaże, gdzie należy szukać informacji o metodach realizacji kontroli zarządczej w bibliotece oraz udostępni wzory dokumentów, które będzie można wykorzystać w bibliotece.

Program szkolenia:
1. Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej – co oznacza to pojęcie, w jakim celu pojawiło się w instytucjach sfery budżetowej, zakres obowiązywania.
2. Prawne aspekty kontroli zarządczej – jaka jest podstawa prawna kontroli zarządczej, na podstawie jakich aktów prawnych dyrekcja i pracownicy biblioteki mają podejmować działania w zakresie kontroli zarządczej, skąd wiadomo co jest wymagane i w jakim zakresie.
3. Standardy i elementy kontroli zarządczej (środowisko wewnętrzne; cele i zarządzanie ryzykiem; mechanizmy kontroli; informacja i komunikacja; monitorowanie i ocena).
4. Kto powinien zajmować się kontrolą zarządczą w instytucji.
5. Regulamin kontroli zarządczej – co powinien zawierać, jak go opracować i w jaki sposób powinien zostać wprowadzony.
6. Planowanie celów i zadań oraz raportowanie ich realizacji. Mechanizmy kontroli zarządczej (obszar finansowy, informatyczny i inne).
7. Opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka – co to są ryzyka, jakie są ich kategorie, w jaki sposób należy szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy analizie ryzyka.
8. Ćwiczenie – jakie ryzyka mogą wystąpić w funkcjonowaniu biblioteki?
9. Samoocena kontroli zarządczej, jak często i w jaki sposób należy ją przeprowadzać. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
10. Składanie wymaganych dokumentów kontroli zarządczej do jednostki nadrzędnej.
11. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej a dyscyplina finansów publicznych.
12. Opis stanowisk pracy i okresowa ocena pracowników – jaki mają związek z kontrolą zarządczą i w jaki sposób należy opisać stanowiska i przeprowadzić ocenę.

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Otwarcie bibliotek

Zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 do odwołania, w trosce o zdrowie obsługiwanych czytelników i pracowników, wprowadza się następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego:

1.Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.

2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni mogły mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz będące na kwarantannie.

3. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie książek.

4. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.

5. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru i możliwość samodzielnego wybierania książek.

6. Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 7 osób z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.

8. Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.

9. Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne zamawianie książek. Wyszukiwanie interesujących pozycji możliwe jest w naszym katalogu on-line https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/bstart/1830

10. Zwracane książki odkładamy na wyznaczony stolik.

11. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.

12. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.

Szkolenia w innej formie

„Biblioterapia w pracy z seniorami” oraz „Biblioteka w zmieniających się mediach społecznościowych” to szkolenia on-line, w których wzięli udział bibliotekarze z powiatu siedleckiego.

Szkolenia on-line dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego
Szkolenia on-line dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego

Kolejne szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego odbyły się w świecie wirtualnym. Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią nie mogliśmy spotkać się całą grupą w jednym miejscu. Jednak w przestrzeni internetu nie ma ograniczeń i szkolenia odbyły się w nowej dla naszej grupy formie.

Podczas szkolenia „Biblioterapia w pracy z seniorami” prowadzonego przez dr Wandę Matras-Mastelarz dowiedzieliśmy się, jak dbać o dobrą formę naszego mózgu w każdym wieku i jaką rolę odgrywa w tym procesie książka. Prowadząca inspirowała do wykorzystywania książek w pracy z seniorami, proponowała konkretne tytuły, które warto przepracować podczas spotkań z czytelnikami.

Drugi dzień szkoleń pokazał nam możliwości rozwiązania ograniczenia kontaktu biblioteki z czytelnikami w czasie pandemii i nie tylko. Pan Rafał Hetman radził jak zwiększyć efektywność stosowania różnych narzędzi w najpopularniejszych mediach społecznościowych. Poznaliśmy nowe trendy i kierunki zmian, możliwości prowadzenia transmisji na żywo i najpopularniejsze sposoby prowadzenia komunikacji na różnych platformach.

Szkolenia on-line odbyły się w ramach zadań biblioteki powiatowej i zostały sfinansowane ze środków Powiatu Siedleckiego.