Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu siedleckiego

„Archiwum zakładowe – organizacja i prowadzenie” to temat kolejnego szkolenia dla bibliotekarzy powiatu siedleckiego zorganizowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Siedlcach przeznaczonych na realizację zadań biblioteki powiatowej, które poprowadziła pani Wioletta Guzek – kierownik archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Tym razem spotkaliśmy się w gościnnej Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

Pamiątkowe zdjęcie bibliotekarzy powiatu siedleckiego po szkoleniu

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentacją w jednostce organizacyjnej, jej odpowiednim przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum zakładowego oraz prowadzeniem archiwum zakładowego. Jest przeznaczone dla pracowników komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację podlegającą archiwizacji oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwum zakładowego. W programie szkolenia poruszono zagadnienia: przepisy prawne (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze); tworzenie i organizacja dokumentacji (instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy  wykaz akt, przekazywanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego); Archiwum zakładowe (organizacja, zadania archiwum, omówienie  instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, ewidencja akt w archiwum – omówienie podstawowych środków ewidencyjnych i ich znaczenia, przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych, zasady porządkowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, brakowanie akt – omówienie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przygotowanie spisów i wniosków na brakowanie akt, udostępnianie akt – zasady korzystania z dokumentów zgromadzonych w archiwum zakładowym, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego); Przechowywanie akt (przechowywanie akt w komórkach organizacyjnych przed przekazaniem do archiwum, przechowywanie akt w archiwum –  wymagania dotyczące warunków przechowywania akt).

Nowa formuła organizacyjna seminariów, którą zaproponowały bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie spotkała się z entuzjazmem. Każde szkolenie odbywa się w innej bibliotece, dzięki czemu możemy lepiej poznać siebie nawzajem, swoje biblioteki i specyfikę pracy każdej placówki. Możemy uczyć się od siebie nawzajem, dzielić dobrymi praktykami. Dzięki uprzejmości kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie pani Barbary Chojeckiej i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie pana Pawła Ksionka spędziliśmy pełen wiedzy dzień w gościnnych progach domu kultury i biblioteki. Podczas zwiedzania książnicy pani Magdalena Książek – bibliotekarka z wielką pasją i talentem do wyszukiwania książkowych „perełek” opowiedziała nam o najnowszej wystawie „Zakazane książki”, wśród której znalazły się zaskakujące tytuły. Wśród nich „Czerwony Kapturek”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Przeminęło z wiatrem”. Były także dzieła aktualnie zakazane w niektórych krajach, np. „Szatańskie wersety”, „Sto dwadzieścia dni Sodomy” i inne. To naprawdę warta polecenia wystawa, o której pani Magdalena Książek opowiada nie tylko merytorycznie, ale i ciekawie.

Prowadząca szkolenie Wioletta Guzek: wieloletni kierownik archiwum – starszy kustosz, nauczyciel zajęć praktycznych. Egzaminator, autor i recenzent zadań w zawodzie technik archiwista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Autorka przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Narodowe Czytanie „Balladyny”

W słoneczne sobotnie popołudnie 5 września na rynku w centrum Mordów rozbrzmiało fragmentami „Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz głosami Zespołu Kameralnego UTW w Mordach, które zaśpiewały piosenki przygotowane specjalnie na tę okazję – coroczną akcję Narodowe Czytanie, które odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników „Narodowego Czytania” w Mordach
fot. Włodzimierz Markowicz

Prowadząca spotkanie dr hab. Violetta Machnicka podkreśliła, że „Balladyna” to szczególna lektura w dziejach polskiego romantyzmu. Unaocznia nam jak zło rodzi kolejne zło, a także podkreśliła historiozoficzny aspekt dzieła opowiadającego o regułach rządzących dziejami, o tragedii narodu oraz o tym, jaki wpływ przeszłość ma na kolejne pokolenia.

Dr hab Violetta Machnicka jest polonistką, językoznawcą i miłośniczką dobrych filmów. Doktorat i habilitację z zakresu nauk humanistycznych uzyskała głównie na podstawie prac poświęconych twórczości Bolesława Prusa.

31 osób czytało z podziałem na role 12 fragmentów tegorocznej lektury Narodowego Czytania. W role Balladyny, Aliny, Wdowy, Kirkora, Goplany, Grabca, Skierki, Kostryna i innych wcielili się między innymi: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski z małżonką Grażyną, Wicestarosta Powiatu Siedleckiego Małgorzata Cepek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Katarzyna Kotowska, Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała, Radni Rady Miejskiej w Mordach: Grażyna Drabarek i Gustaw Dmowski, Skarbnik Miasta i Gminy Mordy Lidia Lipińska z córką Agnieszką (uczennicą kl. IV SP w Mordach), Kamil Krauschar z Regionalnej Izby Obrachunkowej, ksiądz Piotr Wasyljew, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach Patryk Kamiński, przedstawiciel Siedleckiego Towarzystwa Naukowego dr Wiesław Charczuk, prezes Fundacji DONUM Ewa Jarocka, Anna Migalska z UMiG Mordy, polonistki ze Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim, pisarka Halina Grochowska, Emilia Kokieć z ZL „Podlasianki”, dr Mariusz Stangreciuk, Teresa i Włodzimierz Markowiczowie z UTW w Mordach, Lidia Burdzicka z Publicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Stoku Lackim oraz przedstawicielki Zespołu Kameralnego UTW w Mordach,

Interpretacja „Balladyny” według uczestników sprawiła, że czas spędzony na słuchaniu mijał w szybkim tempie. Niejedna rola głęboko zapadła w pamięć publiczności. Nie słabły echa zachwytu nad dojrzałym i rozumnym przedstawieniem Balladyny przez Agnieszkę Lipińską, która jest uczennicą dopiero czwartej klasy. Wzruszeń i emocji dostarczył także występ Zespołu Wokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach, który pod kierunkiem pani Zofii Werle przygotował niełatwe utwory nawiązujące do tematyki i bohaterów tegorocznego Narodowego Czytania. Myślę, że w niejednej głowie ciągle pobrzmiewają wersety jednej z piosenek: „zła Balladyna jest tu i zła Balladyna jest tam…” zaśpiewane z mocą przez ozdobione wiankami panie: Lidię Lipińską, Grażynę Drabarek, Ewę Jarocką, Lidię Burdzicką, Danutę Borowską, Teresę Jawiczuk, Bogusławę Wielgórską, Bożenę Płochocką i Wiesłąwę Romanowską.

Organizatorami Narodowego Czytanie w Mordach byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Starosta Powiatu Siedleckiego, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

Dzięki uprzejmości Tomasza Migalskiego pan Włodek Markowicz dołączył do wspólnej fotografii

Narodowe Czytanie – lista czytających oraz tekst

Plakat promujący Narodowe Czytanie w Mordach

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się lista osób czytających fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego podczas Narodowego Czytania w Mordach 5 września 2020 r. o godz. 16.00 na rynku w centrum miasta (w razie niepogody w Sali Teatralnej M-GOK w Mordach).

W pliku znajduje się kolejność czytań, przydzielony fragment, podział na role oraz orientacyjna godzina czytania:

A tutaj tekst „Balladyny” Juliusza Słowackiego do pobrania:

Poniżej klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas Narodowego Czytania

Szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu siedleckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli bibliotek z powiatu siedleckiego na seminarium „Archiwum zakładowe organizacja i prowadzenie”, które odbędzie się 9 września (środa) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

Szkolenie poprowadzi kierownik archiwum Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego pani Wioletta Guzek.

Z powodu dalszych utrudnień związanych z pandemią do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy jedną osobę z każdej biblioteki. Prosimy także o potwierdzenie przybycia do 3 września.


Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentacją w jednostce organizacyjnej, jej odpowiednim przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum zakładowego oraz prowadzeniem archiwum zakładowego. Jest przeznaczone dla pracowników komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację podlegającą archiwizacji oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwum zakładowego.

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze.
 2. Tworzenie i organizacja dokumentacji:
  • instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy  wykaz akt;
  • przekazywanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego;
 3. Archiwum zakładowe:
  • organizacja, zadania archiwum;
  • omówienie  instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego;
  • ewidencja akt w archiwum – omówienie podstawowych środków ewidencyjnych i ich znaczenia;
  • przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych;
  • zasady porządkowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;
  • brakowanie akt – omówienie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przygotowanie spisów i wniosków na brakowanie akt ;
  • udostępnianie akt – zasady korzystania z dokumentów zgromadzonych w archiwum zakładowym;
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 4. Przechowywanie akt:
  • Przechowywanie akt w komórkach organizacyjnych przed przekazaniem do archiwum;
  • Przechowywanie akt w archiwum –  wymagania dotyczące warunków przechowywania akt;

Mała książka – wielki człowiek

„Mała książka – wielki człowiek” w naszej bibliotece.

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Już wkrótce zaprosimy Przedszkolaki z Rodzicami
po pierwsze wyprawki czytelnicze!

„Dlaczego warto czytać dziecku?” – broszura do pobrania

„Dlaczego warto chodzić z dzieckiem do biblioteki?” – broszura do pobrania

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Instyt Książki

Co tam w prasie?

W najnowszym numerze „Echa Katolickiego” ukazał się artykuł pani Moniki Król o aktywności seniorów, do którego zainspirowała autorkę działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach. Zapraszamy do lektury!

Wizaż i stylizacja – pierwsze spotkanie

Relacja z pierwszego spotkania na temat wizażu i stylizacji prowadzonego przez p. Beatę Kukawską słowami i fotografiami pana Włodka Markowicza:

Pierwszy z cyklu wykładów ze sztuki wizażu dla pań z UTW Mordy prowadzony przez panią Beatę Kukawską.Wprowadzenie obejmowało zasady doboru kosmetyków ze względów zdrowotnych, pielęgnacji i ochrony skóry przed czynnikami zewnętrznymi i uczuleniowymi. Określono ogólne zasady doboru kolorystyki ubioru w powiązaniu z makijażem stosownym do odcienia skóry oraz koloru włosów, oprawy i koloru oczu. Nadto zwrócono uwagę na dobór fasonu ubioru w połączeniu z chromatyką i rodzajem światła zewnętrznego oraz kształtowaniem odwagi w eksperymentowaniu i łamaniu stereotypów związanych z wiekiem . Każdy wiek jest dla Pań stosowny do zadbania o własny wygląd, co poprawia samopoczucie i podnosi samoocenę, wydłużając aktywność i siły witalne.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Aktywnolatki” realizowanego przez Fundację DONUM i dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego dzięki wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Powszechny Spis Rolny

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Bo nawet w naszym Mieście i Gminie mieszkają rolnicy objęci obowiązkiem udziału w Powszechnym Spisie Rolnym.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące,
do 30 listopada 2020 r. 
Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody
do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie
w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ
na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa http://www.spisrolny.gov.pl. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Mordy http://www.mordy.pl
oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie www.warszawa.stat.gov.pl

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie http://www.spisrolny.gov.pl