Historia M-GBP

Historia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach

 

1948 – powstanie Biblioteki. Składała się ona z dwóch odrębnych bibliotek: miejskiej (przeznaczonej dla miasta) oraz gromadzkiej (zajmowała się obsługą gminy Stok Ruski, w skład której wchodziło 25 wsi i kolonii). Obie miały siedzibę w osobnych pomieszczeniach, lecz pod wspólnym dachem. Pierwszym lokum było poddasze w wynajmowanym budynku należącym do państwa Kalickich przy ul. Plac Zwycięstwa.

1949 – wpis poświadczający istnienie Biblioteki w księdze inwentarzowej.

1955 – po podziale terytorialnym powiatu, w zasięgu części gromadzkiej biblioteki pozostają już tylko 4 punkty biblioteczne.

1956 – po uzgodnieniu z Referatem Bibliotek przy Wojewódzkim Wydziale Kultury w Warszawie, na wniosek Miejskiej Rady Narodowej w Mordach obie części biblioteki zostały połączone.

Lata 60. XX w. – przeniesienie Biblioteki do drewnianego budynku w centrum miasteczka przy ul. Plac Zwycięstwa-Kilińskiego.

Lata 70.  – zmiana lokalizacji Biblioteki – siedzibą staje się nowy budynek przy ul. Parkowej. Warunki lokalowe znacznie poprawiają się, co pozwala na organizowanie wieczorów dyskusyjnych oraz spotkań autorskich i literackich. Jednocześnie powołany zostaje do życia Ośrodek Kultury, który znajduje siedzibę obok Biblioteki w tym samym budynku. Rozpoczyna się współpraca Biblioteki z Ośrodkiem Kultury w organizowaniu życia kulturalnego miasta.

Lata 80. – Biblioteka wchodzi z struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, którego dyrektorem została Alicja Antonowicz-Łukasiuk. W strukturach M-GBP działają wówczas trzy Filie Biblioteczne: w Radzikowie Wielkim, Wojnowie i Czepielinie oraz liczne punkty biblioteczne.

Koniec lat 80. – ostatnie przeniesienie siedziby Biblioteki do dobudowanego skrzydła budynku (obecna siedziba). Dzięki pozyskaniu dodatkowych pomieszczeń, Biblioteka zagospodarowuje je jako wypożyczalnię i czytelnię.

1988 – do pracy powraca Anna Kalicka i inicjuje powstanie teatru żywego planu. Powstają dwie grupy teatralne: dziecięca Entliczek-Pętliczek oraz młodzieżowa Kameleon. Uświetniają one imprezy okolicznościowe Biblioteki oraz Ośrodka Kultury. Prezentują się także na zewnątrz.  W latach 1993-1998 grupy te uczestniczą w Harcerskich Przeglądach Teatralnych oraz w Przeglądach Bibliotecznych Teatrów Dziecięcych. Zdobywają I oraz II miejsca oraz liczne nagrody indywidualne, m. in. dwukrotnie Złoty Supełek, czyli I miejsce otrzymuje Anna Kalicka za najlepszą reżyserię.

1994 – Biblioteka gości wiceministra Kultury i Sztuki –  Zdzisława Podkańskiego.

XII 1995 – M-GBP gospodarzem Seminarium Bibliotekarzy rejonu siedleckiego współorganizowanego z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Siedlcach. Z tej okazji wydrukowano folder poświęcony ludziom nauki i kultury związanymi z Mordami.

1998  – pracownicy biblioteki biorą udział w Sentymentalnej Podróży Szlakiem Adama Mickiewicza na Białoruś i Litwę w 200. rocznicę urodzin wieszcza.

2000 – wycieczka zorganizowana przez M-GBP śladami Jana Pawła II (Kraków–Wadowice).

22 V 2003 – Anna Kalicka otrzymuje odznakę ministra Zasłużony Działacz Kultury za całokształt pracy.

2007 – po odejściu Anny Kalickiej na emeryturę, dyrektorem M-GBP zostaje Justyna Anna Kopeć.

2008 –  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna staje się samodzielną jednostką. Jej pierwszym dyrektorem zostaje Justyna Kopeć.

2009 – M-GBP obchodzi 60-lecie istnienia. Uchwałą Rady Miejskiej otrzymuje imię Ireny Ostaszyk;

       – M-GBP zaczyna udział w prestiżowym pięcioletnim Programie Rozwoju Bibliotek.

2011 – na stanowisko dyrektora Biblioteki zostaje powołana Marlena Soszyńska.

2014 – pierwszym dyrektorem Biblioteki w drodze konkursu zostaje Łukasz Wawryniuk.

           – M-GBP w Mordach obchodzi podwójny jubileusz: 65-lecia istnienia oraz 5-lecia nadania jej imienia Ireny Ostaszyk

2015 – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach zdobywa jedno z siedmiu ogólnopolskich wyróżnień na najlepszą wizytę studyjną w programie „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbyła się 17 lutego 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Wzięło w niej udział 11 przedstawicieli zwycięskich bibliotek oraz prezesi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wizyta studyjna M-GBP pt. „Biblioteka publiczna a nowe media” odbyła się 6 października 2014 r. Uczestniczyli w niej pracownicy miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych z powiatów siedleckiego i łosickiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Grant na organizację wizyty uzyskało niespełna 60 bibliotek z całego kraju. Każda zorganizowana wizyta wzięła później udział w konkursie. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła 11 najlepszych. Zdobyte wyróżnienie zamyka obchody podwójnego jubileuszu biblioteki: 65-lecia jej istnienia oraz 5-lecia nadania jej imienia Ireny Ostaszyk.

   – dyrektor M-GBP, Łukasz A. Wawryniuk, bierze udział w akcji Czytanie Chłopów NON STOP, która miała za zadanie ustanowić rekord świata z zapisaniem w księdze Rekordów Guinness’a w czytaniu tej powieści bez przerwy. Nagrodzone literackim Noblem arcydzieło literatury polskiej przeczytało po kolei ponad dwieście wybranych osób. Na inauguracji honorowymi gośćmi byli odtwórcy głównych ról w nakręconej na początku lat 70. ekranizacji powieści – Emilia Krakowska i Ignacy Gogolewski, a także znana popularyzatorka polskiej literatury i historii Barbara Wachowicz.

 ——

Do obecnej chwili przetrwały dwie Filie Biblioteczne: w Czepielinie i Radzikowie Wielkim.

PRACOWNICY BIBLIOTEKI W MORDACH OD POCZĄTKU JEJ ISTNIENIA:

– Antoni Bobryk,

– Zofia Bujnowska,

– Aleksandra Żebrowska,

– Zofia Burczak (od 1952 r. do 1993 r. bibliotekarz i kierownik Biblioteki),

– Anna Kalicka (1970-1972, 1988-2007),

– Bogusława Batorczak,

– Anna Kobryń,

– Małgorzata Mika,

– Katarzyna Szakoła,

– Marlena Soszyńska,

– Jadwiga Kulikowska,

– Jolanta Matejczuk.

Reklamy