Historia M-GBP

Historia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach

 

1948 – powstanie Biblioteki. Składała się ona z dwóch odrębnych bibliotek: miejskiej (przeznaczonej dla miasta) oraz gromadzkiej (zajmowała się obsługą gminy Stok Ruski, w skład której wchodziło 25 wsi i kolonii). Obie miały siedzibę w osobnych pomieszczeniach, lecz pod wspólnym dachem. Pierwszym lokum było poddasze w wynajmowanym budynku należącym do państwa Kalickich przy ul. Plac Zwycięstwa.

1949 – wpis poświadczający istnienie Biblioteki w księdze inwentarzowej.

1955 – po podziale terytorialnym powiatu, w zasięgu części gromadzkiej biblioteki pozostają już tylko 4 punkty biblioteczne.

1956 – po uzgodnieniu z Referatem Bibliotek przy Wojewódzkim Wydziale Kultury w Warszawie, na wniosek Miejskiej Rady Narodowej w Mordach obie części biblioteki zostały połączone.

Lata 60. XX w. – przeniesienie Biblioteki do drewnianego budynku w centrum miasteczka przy ul. Plac Zwycięstwa-Kilińskiego.

Lata 70.  – zmiana lokalizacji Biblioteki – siedzibą staje się nowy budynek przy ul. Parkowej. Warunki lokalowe znacznie poprawiają się, co pozwala na organizowanie wieczorów dyskusyjnych oraz spotkań autorskich i literackich. Jednocześnie powołany zostaje do życia Ośrodek Kultury, który znajduje siedzibę obok Biblioteki w tym samym budynku. Rozpoczyna się współpraca Biblioteki z Ośrodkiem Kultury w organizowaniu życia kulturalnego miasta.

Lata 80. – Biblioteka wchodzi z struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, którego dyrektorem została Alicja Antonowicz-Łukasiuk. W strukturach M-GBP działają wówczas trzy Filie Biblioteczne: w Radzikowie Wielkim, Wojnowie i Czepielinie oraz liczne punkty biblioteczne.

Koniec lat 80. – ostatnie przeniesienie siedziby Biblioteki do dobudowanego skrzydła budynku (obecna siedziba). Dzięki pozyskaniu dodatkowych pomieszczeń, Biblioteka zagospodarowuje je jako wypożyczalnię i czytelnię.

1988 – do pracy powraca Anna Kalicka i inicjuje powstanie teatru żywego planu. Powstają dwie grupy teatralne: dziecięca Entliczek-Pętliczek oraz młodzieżowa Kameleon. Uświetniają one imprezy okolicznościowe Biblioteki oraz Ośrodka Kultury. Prezentują się także na zewnątrz.  W latach 1993-1998 grupy te uczestniczą w Harcerskich Przeglądach Teatralnych oraz w Przeglądach Bibliotecznych Teatrów Dziecięcych. Zdobywają I oraz II miejsca oraz liczne nagrody indywidualne, m. in. dwukrotnie Złoty Supełek, czyli I miejsce otrzymuje Anna Kalicka za najlepszą reżyserię.

1994 – Biblioteka gości wiceministra Kultury i Sztuki – Zdzisława Podkańskiego.

XII 1995 – M-GBP gospodarzem Seminarium Bibliotekarzy rejonu siedleckiego współorganizowanego z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Siedlcach. Z tej okazji wydrukowano folder poświęcony ludziom nauki i kultury związanymi z Mordami.

1998  – pracownicy biblioteki biorą udział w Sentymentalnej Podróży Szlakiem Adama Mickiewicza na Białoruś i Litwę w 200. rocznicę urodzin wieszcza.

2000 – wycieczka zorganizowana przez M-GBP śladami Jana Pawła II (Kraków–Wadowice).

22 V 2003 – Anna Kalicka otrzymuje odznakę ministra Zasłużony Działacz Kultury za całokształt pracy.

2007 – po odejściu Anny Kalickiej na emeryturę, dyrektorem M-GBP zostaje Justyna Anna Kopeć.

2008 –  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna staje się samodzielną jednostką. Jej pierwszym dyrektorem zostaje Justyna Kopeć.

2009 – M-GBP obchodzi 60-lecie istnienia. Uchwałą Rady Miejskiej otrzymuje imię Ireny Ostaszyk;

       – M-GBP zaczyna udział w prestiżowym pięcioletnim Programie Rozwoju Bibliotek.

2011 – na stanowisko dyrektora Biblioteki zostaje powołana Marlena Soszyńska.

2014 – dyrektorem Biblioteki zostaje Łukasz Wawryniuk.

           – M-GBP w Mordach obchodzi podwójny jubileusz: 65-lecia istnienia oraz 5-lecia nadania jej imienia Ireny Ostaszyk

2015 – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach zdobywa jedno z siedmiu ogólnopolskich wyróżnień na najlepszą wizytę studyjną w programie „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbyła się 17 lutego 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Wzięło w niej udział 11 przedstawicieli zwycięskich bibliotek oraz prezesi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wizyta studyjna M-GBP pt. „Biblioteka publiczna a nowe media” odbyła się 6 października 2014 r. Uczestniczyli w niej pracownicy miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych z powiatów siedleckiego i łosickiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Grant na organizację wizyty uzyskało niespełna 60 bibliotek z całego kraju. Każda zorganizowana wizyta wzięła później udział w konkursie. Spośród nich komisja konkursowa wyłoniła 11 najlepszych. Zdobyte wyróżnienie zamyka obchody podwójnego jubileuszu biblioteki: 65-lecia jej istnienia oraz 5-lecia nadania jej imienia Ireny Ostaszyk.

   – dyrektor M-GBP, Łukasz A. Wawryniuk, bierze udział w akcji Czytanie Chłopów NON STOP, która miała za zadanie ustanowić rekord świata z zapisaniem w księdze Rekordów Guinness’a w czytaniu tej powieści bez przerwy. Nagrodzone literackim Noblem arcydzieło literatury polskiej przeczytało po kolei ponad dwieście wybranych osób. Na inauguracji honorowymi gośćmi byli odtwórcy głównych ról w nakręconej na początku lat 70. ekranizacji powieści – Emilia Krakowska i Ignacy Gogolewski, a także znana popularyzatorka polskiej literatury i historii Barbara Wachowicz.

2017 – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach organizuje debatę lokalną Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej. Debata była lokalną częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Podobne debaty odbyły się w ponad 50 miejscowościach w całej Polsce: zarówno w metropoliach, jak i mniejszych miejscowościach. Debata w bibliotece publicznej w Mordach, była jedyną jaka odbyła się we wschodniej części województwa mazowieckiego. Podstawowym założeniem tegorocznej debaty było oddanie głosu osobom reprezentującym różne środowiska. Na bazie swoich doświadczeń uczestnicy debaty odpowiadali na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, co nas łączy i może stanowić tym samym fundament lokalnej wspólnoty. Po drugie, co można zrobić, żeby wzmacniać to, co nas łączy. Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostały przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2017 r. w Warszawie. Informacje były też przekazane krajowym partnerom (m. in. ministerstwom, szkołom wyższym, organizacjom pracodawców) odpowiedzialnym i angażującym się we wspieranie aktywności obywatelskiej Polaków i budowę kapitału społecznego. Raport z debat został wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który sprawował honorowy patronat nad przedsięwzięciem. Partnerem strategicznym projektu był PKO Bank Polski.

  – M-GBP za organizację tej debaty zdobywa jedno z 50 wyróżnień. Uroczystość wręczenia dyplomów miała miejsce podczas XII Kongresu Obywatelskiego w trakcie sesji dyskusyjnej pt. „Rozwój lokalny oparty na partnerstwie”. Dyplom dyrektorowi M-GBP w Mordach, Łukaszowi A. Wawryniukowi, wręczyli: w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy – dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP oraz Małgorzata Stompór, członek Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, organizatorka Kongresu Obywatelskiego. Podczas sesji odbyło się także uroczyste podsumowanie trzeciej edycji projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” oraz prezentacja raportu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, który stanowi podsumowanie trzyletniej edycji projektu debat lokalnych realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  – w M-GBP odbywają się warsztaty z programowania robotów. Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach zakwalifikowała się jako jedna ze stu instytucji w całej Polsce. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został on objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  – w M-GBP odbywa się debata została zorganizowana w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Debata w Mordach jest pierwszą z debat jakie odbyły się jeszcze w kilku innych miejscach w Polsce w ramach edycji pilotażowej.

  – M-GBP realizuje projekt Pociąg do literatury w ramach pilotażowego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki (autor i koordynator zadania: Łukasz A. Wawryniuk). Jednym z założeń Programu było to, aby nowoczesna biblioteka była miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującą z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami, by formować sferę kulturalną i społeczną. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 12420 zł. To pierwszy projekt M-GBP, który otrzymał 100% wnioskowanej kwoty. 24. miejsce na liście rankingowej (10. miejsce pod względem liczby punktów) to drugi sukces Biblioteki. W pierwszej 25-tce wnioskodawców, oprócz biblioteki w Mordach, znalazły się biblioteki, księgarnie i wydawnictwa z dużych miast, m. in. z Łodzi, Warszawy, Opola, Gliwic czy Wałbrzycha. W dalszej kolejności uplasowały się instytucje z Białegostoku, Krakowa, Bydgoszczy, Słupska, Poznania, Warszawy, Bielska Podlaskiego, Grodziska Mazowieckiego czy Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.

  – M-GBP uczestniczy w akcji PACZKA LITERACKA.

  – M-GBP zaczyna wydawać czasopismo internetowe „Pociąg do literatury”.

  – M-GBP współorganizuje jeden z pięciu w Polsce Festiwali Kodowania.

  – M-GBP gości Jacka Pałkiewicza – odkrywcę źródeł Amazonki.

 ——

Do obecnej chwili przetrwały dwie Filie Biblioteczne: w Czepielinie i Radzikowie Wielkim.

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach jako samodzielna instytucja rozpoczęła działalność 1 stycznia 2008 r. (wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto i Gminę Mordy).

DYREKTORZY BIBLIOTEKI:

2008-2011 Justyna Anna Kopeć-Stępnik
2011-2014 Marlena Soszyńska
   2012-2014 Beata Prokurat (zastępca dyrektora)
2014-2018 Łukasz A. Wawryniuk

 

 


PRACOWNICY BIBLIOTEKI W MORDACH OD POCZĄTKU JEJ ISTNIENIA:

– Antoni Bobryk,

– Zofia Bujnowska,

– Aleksandra Żebrowska,

– Zofia Burczak (od 1952 r. do 1993 r. bibliotekarz i kierownik Biblioteki),

– Anna Kalicka (1970-1972, 1988-2007),

– Bogusława Batorczak,

– Anna Kobryń,

– Małgorzata Mika,

– Katarzyna Szakoła,

– Marlena Soszyńska,

– Jadwiga Kulikowska,

– Łukasz A. Wawryniuk,

– Jolanta Matejczuk.