60 lat filii bibliotecznej w Radzikowie Wielkim

Filia Biblioteczka w Radzikowie Wielkim liczy już 60 lat. Uroczystości kończące jubileuszowe obchody odbyły się 15 lutego.

Na jubileusz filii przybyli radny powiatu siedleckiego Marek Gorzała, przewodnicząca Koła Seniora w Radzikowie Krystyna Orzyłowska, nauczyciel Julita Kozułko ze Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim wraz z dziećmi oraz Czytelnicy biblioteki. Uroczystość rozpoczął Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, w skład której wchodzi obecnie filia biblioteczna w Radzikowie Wielkim. Wręczył on Jadwidze Kulikowskiej – pracownikowi filii – jubileuszowy dyplom uznania, kronikę oraz kwiaty. Pozostali goście także złożyli pani Jadwidze życzenia z okazji jubileuszu oraz wręczyli prezenty i listy gratulacyjne. Następnie historię filii przedstawiła pani Kulikowska, po czym poczęstowała wszystkich jubileuszowym tortem. Tego dnia na każdego czytelnika czekała słodka niespodzianka oraz specjalny prezent – jubileuszowa zakładka magnetyczna do książki.

Jubileuszowy konkurs         
Z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia M-GBP w Mordach – filia w Radzikowie Wielkim został ogłoszony konkurs plastyczny ph. Filia moich marzeń. Celami konkursu stanowiły: pobudzenie i rozwijanie twórczości plastycznej oraz aktywności twórczej, promocja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach – Filia w Radzikowie Wielkim oraz poznanie wyobrażeń użytkowników filii co do tego, jaka być powinna. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystości 15 lutego. W kategorii klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła praca Agnieszki Lipińskiej, zaś II- Julii Pogonowskiej. W kategorii klas VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych przyznano II miejsce Wiktorowi Soszyńskiemu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i karty podarunkowe do sklepów sieci Empik.

Krótko o historii           
Biblioteka w Radzikowie Wielkim powstała w 1957 roku pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 26 czerwca 1957 r. i była to pozycja pt. Szosa Wołokołamska  autorstwa Aleksandra Beka, która nadal znajduje się w placówce. Kierownikiem Biblioteki był pracujący w Szkole Podstawowej w Radzikowie Stopkach nauczyciel Zygmunt Chaciński. Utworzono też tymczasową siedzibę Biblioteki właśnie w tej szkole. Aktywną działalność Biblioteka rozpoczęła od września. Założono równocześnie trzy punkty biblioteczne. Jeden z nich był zorganizowany w Radzikowie i prowadzony przez nauczycielkę Wiesławę Sikorską. Na przełomie lat 1959-60biblioteka zmieniała lokal, znajdując tymczasową siedzibę w szkole w Radzikowie, która mieściła się w prywatnym budynku mieszkalnym. Gdy w 1963 roku oddano do użytku nowy murowany budynek szkoły podstawowej, wówczas od 1 października 1963 roku Biblioteka została przeniesiona  do nowego lokalu. Pragnąc rozwijać czytelnictwo, utworzono 7 punktów bibliotecznych w sąsiednich miejscowościach, które w ciągu kilku lat stopniowo likwidowano. Ostatecznie likwidacja punktów nastąpiła w 1993 roku. Z chwilą zlikwidowania Gromadzkich Rad Narodowych w wyniku reformy administracyjnej kraju (1972), Biblioteka istniała już pod nazwą Biblioteka Publiczna w Radzikowie Wielkim, a następnie została mianowana Filią. Od sierpnia 1974 roku do sierpnia 1989 r., w przeciągu 15 lat,  z braku  własnego obiektu mieściła się w budynkach mieszkalnych – dzierżawionych od osób prywatnych. Wybudowanie Wiejskiego Domu Kultury, który powstał  z inicjatywy społeczności lokalnej, spowodowało, że Biblioteka znalazła ostatecznie lokalizację w tym budynku, tj. od półrocza 1989 r. do chwili obecnej. Zajmuje powierzchnię 35 m2  powierzchni budynku. Bibliotekę Gromadzką, a później Filię Biblioteczną prowadziły następujące osoby: Zygmunt Chaciński, Krystyna Sypiańska, Maria Kiełczykowska, Jan Hołubiec, Józef Kurowski, Małgorzata  Mika. Obecnie od listopada 1998 r. pracuje w niej bibliotekarz Jadwiga  Kulikowska.

Fot. M-GBP Mordy

„Wiersze i zagadki dla miłej dziatwy”

Pod takim tytułem w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach oraz w Filii Bibliotecznej w Czepielinie odbyły się lekcje biblioteczne dla dzieci poświęcone historii biblioteki oraz twórczości Ireny Ostaszyk.

Zajęcia odbyły się z okazji 65 lat istnienia biblioteki oraz 5 lat nadania jej imienia Ireny Ostaszyk.

Wiersze i zagadki dla miłej dziatwy

Czytaj dalej

Dzieci w Filii Bibliotecznej w Czepielinie się nie nudzą

W okresie jesiennym w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne i edukacyjne.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. zajęcia manualne z użyciem masy solnej wykonanej samodzielnie przez dzieci oraz zajęcia z wykorzystaniem farb witrażowych, a rozwiązywanie rebusów i krzyżówek pozwoliło sprawdzi swoje umiejętności logicznego myślenia.

Dzieci w Filii Bibliotecznej w Czepielinie Czytaj dalej

Podwójny jubileusz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach ma już 65 lat, a od 5 lat jej patronem jest Irena Ostaszyk – poetka ludowa, działaczka społeczna i animatorka kultury. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 października w miejscowym ośrodku kultury.

Na jubileusz przybyli władze samorządowe, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy bibliotek publicznych z regionu, dyrektorzy szkół oraz rodzina Ireny Ostaszyk. Nie zabrakło także artystów współpracujących z M-GBP w Mordach, czytelników i przyjaciół poetki i biblioteki. W pierwszej części uroczystości została przedstawiona historia instytucji oraz postać patronki. Obie prezentacje były bogate w teksty źródłowe i zdjęcia. W montażu poetyckim opartym na twórczości Ireny Ostaszyk wystąpiła młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Mordach pod kierunkiem Małgorzaty Pasterskiej. Na jubileusz przybyli także byli pracownicy biblioteki. Wszyscy dawni i obecni pracownicy oraz osoby współpracujące z biblioteką otrzymały jubileuszowe dyplomy uznania w podziękowaniu za działalność na rzecz mordzkiej książnicy. Druga część imprezy upłynęła przy wspomnieniach i słodkim poczęstunku oraz zwiedzaniu wystaw. – Przygotowaliśmy aż 3 wystawy. Na pierwszej znajdowały się pamiątki po naszej patronce: książki, odznaczenia, dyplomy, rękopisy i ordery. Druga przedstawiała historię biblioteki. Duże zainteresowanie wzbudziły kroniki. Na trzeciej znajdowały się obrazy Alicji Antonowicz-Łukasiuk, córki Ireny Ostaszyk – wyjaśnia Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor biblioteki.

Podwójny jubileusz M-GBP w Mordach

Czytaj dalej

Trylogia przy mordzkim pałacu

W sobotę, 6 września, w parku przy pałacu w Mordach odbyła się akcja Narodowego Czytania Trylogii. Wybrane fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od młodzieży po seniorów.

Rozdziały „Ogniem i mieczem”, „Potopu” oraz „Pana Wołodyjowskiego” odczytali: Teresa Stachowicz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych (burmistrz Mordów Mirosław Łukowski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Jolanta Franczuk, radna Barbara Hawryluk), pracownicy siedleckiego uniwersytetu (kanclerz dr Ireneusz Chrząścik, dr hab. Joanna Kuć, sekretarz rektora UPH Ewa Nasiłowska), poeci i dziennikarze (Adam Końca, Mariola Zaczyńska), dyrektorzy i pracownicy lokalnych instytucji kultury i szkół, uczniowie gimnazjów oraz politycy. W sobotnie popołudniu do parku w Mordach przyszło blisko 100 osób w różnym wieku. W trakcie Narodowego Czytania każdy, kto przyszedł z choć jednym tomem Sienkiewiczowskiej powieści, otrzymał pamiątkową pieczęć do książki. W przerwie między czytaniami uczestnicy wysłuchali wykładu okolicznościowego dr. Grzegorza Welika na temat historii Polski zawartej w Trylogii. Całą imprezę poprowadził Łukasz Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, który tą akcją rozpoczął oficjalne obchody 65-lecia istnienia placówki oraz 5-lecia nadania jej imienia.

Narodowe Czytanie Trylogii

Czytaj dalej