Główne obchody 60-lecia istnienia filii bibliotecznej w Radzikowie Wielkim

Reklamy

„Wiersze i zagadki dla miłej dziatwy”

Pod takim tytułem w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach oraz w Filii Bibliotecznej w Czepielinie odbyły się lekcje biblioteczne dla dzieci poświęcone historii biblioteki oraz twórczości Ireny Ostaszyk.

Zajęcia odbyły się z okazji 65 lat istnienia biblioteki oraz 5 lat nadania jej imienia Ireny Ostaszyk.

Wiersze i zagadki dla miłej dziatwy

Czytaj dalej

Dzieci w Filii Bibliotecznej w Czepielinie się nie nudzą

W okresie jesiennym w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne i edukacyjne.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. zajęcia manualne z użyciem masy solnej wykonanej samodzielnie przez dzieci oraz zajęcia z wykorzystaniem farb witrażowych, a rozwiązywanie rebusów i krzyżówek pozwoliło sprawdzi swoje umiejętności logicznego myślenia.

Dzieci w Filii Bibliotecznej w Czepielinie Czytaj dalej

Podwójny jubileusz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach ma już 65 lat, a od 5 lat jej patronem jest Irena Ostaszyk – poetka ludowa, działaczka społeczna i animatorka kultury. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 października w miejscowym ośrodku kultury.

Na jubileusz przybyli władze samorządowe, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy bibliotek publicznych z regionu, dyrektorzy szkół oraz rodzina Ireny Ostaszyk. Nie zabrakło także artystów współpracujących z M-GBP w Mordach, czytelników i przyjaciół poetki i biblioteki. W pierwszej części uroczystości została przedstawiona historia instytucji oraz postać patronki. Obie prezentacje były bogate w teksty źródłowe i zdjęcia. W montażu poetyckim opartym na twórczości Ireny Ostaszyk wystąpiła młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Mordach pod kierunkiem Małgorzaty Pasterskiej. Na jubileusz przybyli także byli pracownicy biblioteki. Wszyscy dawni i obecni pracownicy oraz osoby współpracujące z biblioteką otrzymały jubileuszowe dyplomy uznania w podziękowaniu za działalność na rzecz mordzkiej książnicy. Druga część imprezy upłynęła przy wspomnieniach i słodkim poczęstunku oraz zwiedzaniu wystaw. – Przygotowaliśmy aż 3 wystawy. Na pierwszej znajdowały się pamiątki po naszej patronce: książki, odznaczenia, dyplomy, rękopisy i ordery. Druga przedstawiała historię biblioteki. Duże zainteresowanie wzbudziły kroniki. Na trzeciej znajdowały się obrazy Alicji Antonowicz-Łukasiuk, córki Ireny Ostaszyk – wyjaśnia Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor biblioteki.

Podwójny jubileusz M-GBP w Mordach

Czytaj dalej

Trylogia przy mordzkim pałacu

W sobotę, 6 września, w parku przy pałacu w Mordach odbyła się akcja Narodowego Czytania Trylogii. Wybrane fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od młodzieży po seniorów.

Rozdziały „Ogniem i mieczem”, „Potopu” oraz „Pana Wołodyjowskiego” odczytali: Teresa Stachowicz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych (burmistrz Mordów Mirosław Łukowski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Jolanta Franczuk, radna Barbara Hawryluk), pracownicy siedleckiego uniwersytetu (kanclerz dr Ireneusz Chrząścik, dr hab. Joanna Kuć, sekretarz rektora UPH Ewa Nasiłowska), poeci i dziennikarze (Adam Końca, Mariola Zaczyńska), dyrektorzy i pracownicy lokalnych instytucji kultury i szkół, uczniowie gimnazjów oraz politycy. W sobotnie popołudniu do parku w Mordach przyszło blisko 100 osób w różnym wieku. W trakcie Narodowego Czytania każdy, kto przyszedł z choć jednym tomem Sienkiewiczowskiej powieści, otrzymał pamiątkową pieczęć do książki. W przerwie między czytaniami uczestnicy wysłuchali wykładu okolicznościowego dr. Grzegorza Welika na temat historii Polski zawartej w Trylogii. Całą imprezę poprowadził Łukasz Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, który tą akcją rozpoczął oficjalne obchody 65-lecia istnienia placówki oraz 5-lecia nadania jej imienia.

Narodowe Czytanie Trylogii

Czytaj dalej