Książka „Quo vadis” od Prezydenta RP

scan scan0001 scan0002

Reklamy

Sienkiewicz w Mordach

W sobotę, 3 września, do centrum Mordów przybyli goście ze starożytności oraz z XIX wieku. Był wśród nich Henryk Sienkiewicz, autor słynnego na całym świecie Quo vadis wraz z głównymi bohaterami swojej powieści: Markiem Winicjuszem, Ligią oraz cesarzem Neronem. Specjalnie wystylizowane postacie przybyły na Narodowe Czytanie które tego dnia odbywało się w mieście.

Wybrane fragmenty powieści, opublikowanej po raz pierwszy w formie druku zwartego 120 lat temu, przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od dzieci po seniorów. Narodowe Czytanie rozpoczął burmistrz Mordów Jan Ługowski wraz z żoną. Kolejne rozdziały odczytali: urzędnicy (Kamil Krauschar z RIO w Siedlcach, skarbnik gminy Mordy Lidia Lipińska), pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (kanclerz dr Ireneusz Chrząścik, dr Barbara Stelingowska z IFPiLS, dr Rafał Dmowski z IHiSM), pisarze i poeci (Halina Grochowska, Adam Końca), pracownicy instytucji kultury (Bożena Nowak – kierowniczka Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim). Wśród czytających znaleźli się także nauczyciele, uczniowie, studenci, emeryci czy członkowie zespołów ludowych. Dużą niespodzianką na wspólne czytanie okazało się przybycie aktorów z warszawskiego teatru Rampa na Targówku: rodowitej siedlczanki Kamili Boruty oraz Konrada Marszałka. Całą imprezę poprowadziła w elegancją prof. ndzw. dr hab. Violetta Machnicka – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej U-PH w Siedlcach.

NARODOWE CZYTANIE "Quo vadis"

Prowadząca imprezę, prof. Violetta Machnicka, w otoczeniu Burmistrza Mordów Jana Ługowskiego oraz bohaterów z epoki: Henryka Sienkiewicza, Marka Winicjusza, Ligii oraz cesarza Nerona

W sobotnie popołudnie na skwer w Mordach przyszło blisko 80 osób w różnym wieku. W trakcie Narodowego Czytania każdy kto przyniósł egzemplarz Sienkiewiczowskiej powieści, otrzymał pamiątkową pieczęć do książki. Całość uświetniła przepiękna muzyka Jana A. P. Kaczmarka. – Nasze wydarzenie niewątpliwie służy integracji społeczeństwa i wzmacnia poczucie tożsamości narodowej. Tegoroczna edycja świetnie wpisuje się w ustanowiony przez Sejm RP rok Henryka Sienkiewicza – zaznaczył Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, który tego dnia wcielił się w postać Marka Winicjusza, a także odczytał fragment Quo vadis po włosku. W postać Henryka Sienkiewicza wcielił się Mirosław Łukowski – sekretarz Miasta i Gminy Mordy, w postać Ligii – Monika Bogusz, stażystka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, zaś Neronem był sołtys Wojnowa Mariusz Stangreciuk . Wszystkie postacie spacerowały po miasteczku, odwiedzały sklepy i zapraszały mieszkańców do uczestniczenia w Narodowym Czytaniu. Natomiast Henryk Sienkiewicz rozdawał przechodniom cukierki. Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć. Winicjusz z Ligią bawili się nawet  z dziećmi na placu zabaw.

Pracownicy biblioteki i goście z epoki

Narodowe Czytanie po raz piąty     
Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 5 lat temu. Prezydent po raz pierwszy zachęcał rodaków do wspólnego czytania wybitnych dzieł literatury polskiej w roku 2012. Akcję zainaugurowała gremialna lektura Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano utwory Aleksandra Fredry (2013), Trylogię Henryka Sienkiewicza (2014) oraz Lalkę Bolesława Prusa. (2015). Podstawowym celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, także na potrzebę dbałości o ładną, poprawną polszczyznę.

DSC02602

W postać Henryka Sienkiewicza wcielił się Mirosław Łukowski, sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Głównym organizatorem Narodowego Czytania Quo vadis w Mordach byli Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach i Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, Siedleckim Towarzystwem Naukowym, Biblioteką Publiczną w Stoku Lackim oraz Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego w Siedlcach.

Patronat Honorowy nad Narodowym Czytaniem objęła Para Prezydencka RP Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, „Tygodnik Siedlecki”, „Echo Katolickie”, „Życie Siedleckie” oraz „Kulturalnik”.

O udanej akcji Narodowego Czytania Quo vadis w Mordach czytaj także na: podlasie24.pl, zyciesiedleckie.pl, SiedlceDlaWas.info, www.uph.edu.pl, www.ifp.uph.edu.pl, ikribl.wordpress.com, gimnazjum.mordy.pl oraz czytaj w: „Tygodnik Siedlecki” nr 36/2016, „Echo Katolickie” nr 36/2016, „Życie Siedleckie” nr 36/2016, a także słuchaj w Katolickim Radiu Podlasie 101,7 FM.

Burmistrz Mordów Jan Ługowski otwiera NARODOWE CZYTANIE „Quo vadis” w Mordach wraz z prof. Violettą Machnicką – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

DSC02384

Na Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Mordach przybyli: Henryk Sienkiewicz, Marek Winicjusz, piękna Ligia oraz cesarz Neron

DSC02433

Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Mordach przyciągnęło blisko 80 osób

DSC02454

Na Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Mordach nawet przyjechały osoby spoza woj. mazowieckiego. Tu czytająca Katarzyna Florczak z Łodzi

DSC02472

Fragment „Quo vadis” czyta Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dr Ireneusz Chrząścik

DSC02483

Fragment „Quo vadis” czyta Kamil Krauschar z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach

DSC02493

Wspólne zdjęcie z postaciami z epok

DSC02502

Wspólne zdjęcie z postaciami z epok: w środku Jan Ługowski – burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Kamil Krauschar z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach

DSC02518

Fragment „Quo vadis: czyta poeta i lekarz Adam Końca

DSC02522

Fragment „Quo vadis” czyta kierowniczka Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim, Bożena Nowak

DSC02560

Fragment „Quo vadis” czyta dr Rafał Dmowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

DSC02566

Fragmenty „Quo vadis” czyta Krystyna Kaniewska-Pietrasik, polonistka z Gimnazjum Nr 1 w Mordach

DSC02582

Fragmenty „Quo vadis” czyta Konrad Kamiński, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Mordach

DSC02468

Fragment „Quo vadis” czyta sam Henryk Sienkiewicz – w tej roli Mirosław Łukowski, sekretarz Miasta i Gminy Mordy

DSC02605

Fragment „Quo vadis” czyta Hanna Borzyńska, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Mordach

DSC02618

Fragment „Quo vadis” czyta Maria Długołędzka-Pietrzak, dyrektor Wydawnictwa Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

DSC02626

Fragment „Quo vadis” czyta Mateusz Jezierski z Klimont, uczeń siedleckiego liceum

DSC02630

Maria Długołędzka-Pietrzak, dyrektor Wydawnictwa Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w otoczeniu gości z epok

DSC02644

Fragment „Quo vadis” czyta Luiza Domańska z kwiaciarni KWIATOWE IMPRESJE

DSC02659

Fragment „Quo vadis” czyta Konrad Marszałek z teatru RAMPA w Warszawie

DSC02663

Fragment „Quo vadis” czyta Konrad Marszałek, aktor z teatru RAMPA w Warszawie

DSC02667

Fragment „Quo vadis” czyta Kamila Boruta, aktorka z teatru RAMPA w Warszawie, rodowita siedlczanka

DSC02680

Epilog „Quo vadis” czyta Elżbieta Misiak

DSC02684

Wspólne zdjęcie najwytrwalszych w czytaniuNARODOWE CZYTANIE „Quo vadis” w Mordach

Narodowe Czytanie w Mordach 2016_PUBLIC

NARODOWE CZYTANIE_2016_Wykaz fragmentów – kolejność czytań


O Narodowym Czytaniu Quo vadis w Mordach czytaj także na: prezydent.plpodlasie24.pl, zyciesiedleckie.pl, zyciesiedleckie.pl, www.uph.edu.pl, www.ifp.uph.edu.pl oraz czytaj w: „Tygodnik Siedlecki” nr 35/2016, a także słuchaj w Katolickim Radiu Podlasie 101,7 FM.

Trylogia przy mordzkim pałacu

W sobotę, 6 września, w parku przy pałacu w Mordach odbyła się akcja Narodowego Czytania Trylogii. Wybrane fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od młodzieży po seniorów.

Rozdziały „Ogniem i mieczem”, „Potopu” oraz „Pana Wołodyjowskiego” odczytali: Teresa Stachowicz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych (burmistrz Mordów Mirosław Łukowski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Jolanta Franczuk, radna Barbara Hawryluk), pracownicy siedleckiego uniwersytetu (kanclerz dr Ireneusz Chrząścik, dr hab. Joanna Kuć, sekretarz rektora UPH Ewa Nasiłowska), poeci i dziennikarze (Adam Końca, Mariola Zaczyńska), dyrektorzy i pracownicy lokalnych instytucji kultury i szkół, uczniowie gimnazjów oraz politycy. W sobotnie popołudniu do parku w Mordach przyszło blisko 100 osób w różnym wieku. W trakcie Narodowego Czytania każdy, kto przyszedł z choć jednym tomem Sienkiewiczowskiej powieści, otrzymał pamiątkową pieczęć do książki. W przerwie między czytaniami uczestnicy wysłuchali wykładu okolicznościowego dr. Grzegorza Welika na temat historii Polski zawartej w Trylogii. Całą imprezę poprowadził Łukasz Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, który tą akcją rozpoczął oficjalne obchody 65-lecia istnienia placówki oraz 5-lecia nadania jej imienia.

Narodowe Czytanie Trylogii

Czytaj dalej