II Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

W imieniu Służewskiego Domu Kultury zapraszamy do udziału w II Konkursie Poetyckim im. Zbigniewa Jerzyny.

Regulamin dostępny poniżej. Więcej informacji tutaj.

konkurs_jerzyna A4

REGULAMIN II Konkursie Poetyckim im. Zbigniewa Jerzyny

Cele konkursu
• pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
• odkrywanie talentów,
• promocja wartościowej twórczości,
• inspirowanie poezją Zbigniewa Jerzyny.

Zasady uczestnictwa
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) poetyckiej;
b) recytatorskiej (za pośrednictwem nowych mediów).

 1. Konkurs poetycki:
  1. Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie w maszynopisie zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy – różnych lub tworzących całość.
  2. Nadesłane utwory poetyckie powinny być napisane wyłącznie w języku polskim.
  3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
  4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
  5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
  6. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:
  Służewski Dom Kultury
  ul. Bacha 15
  02-743 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs poetycki im Z. Jerzyny”.
  7. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
  8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 2. Konkurs recytatorski:
  1. Konkurs odbędzie się wyłącznie przy wsparciu nowych mediów.
  2. Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest nadesłanie recytacji jednego wiersza autorstwa Zbigniewa Jerzyny nagranego dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego, np. kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego w postaci krótkiego filmu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac o słabej jakości technicznej nagrania.
  4. Recytację w postaci filmu należy przesłać na adres : jerzyna@sdk.waw.pl
  5. Do filmu należy dołączyć swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
  6. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
  7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
  8. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrań .
  9. Nagrodzonych laureatów Organizator zaprosi do występu podczas Gali konkursu.

Terminy
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 X 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas tygodnia poświęconego pamięci Zbigniewa Jerzyny. Gala odbędzie się 28 XI 2015 r. w Służewskim Domu Kultury.
3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi laureatów mailem lub telefonicznie.
4. Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie organizatora: http://www.sdk.waw.pl/jerzyna i profilach na Facebooku po rozstrzygnięciu konkursu.
5. Organizator zapewnia laureatom noclegi. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Nagrody
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów. W Jury konkursu poetyckiego zasiądą wybitni literaci: m.in. Ernest Bryll .
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (o łącznej wartości trzech tysięcy złotych netto ) oraz nagrody rzeczowe.
3. O podziale i wysokości nagród decyduje wyłącznie Jury. Decyzja Jury jest w tym względzie niepodważalna.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
5. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie Służewskiego Domu Kultury .Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.
6. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. 22 843-91-01 lub mailowo: jerzyna@sdk.waw.pl.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s