Loteria fantowa – protokół

Mordy, 12.03.2014 r.

Miejsko – Gminna Biblioteka                                                                               
Publiczna im. Ireny Ostaszyk
ul. Parkowa 9
08-140 Mordy
tel./fax. 25 641 54 42

 

PROTOKÓŁ Z LOTERII FANTOWEJ

W dniu od 6 marca 2014 r. podczas Jarmarku na Kazimierza, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach na placu przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach przy ulicy Parkowej 9 przeprowadziła loterię fantową pod nazwą „Loteria kaziukowa”,  W sprzedaży było 300 sztuk losów loteryjnych – lista fantów. Cena jednego losu loteryjnego wynosiła 2 złote brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone zostały kolejno numerami od 1 do 300 i pieczęcią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk.

W skład Komisji Loteryjnej weszły następujące osoby:

Beata Prokurat – Przewodnicząca Komisji,
Małgorzata Mika – Członkini Komisji,
Jolanta Piskorz – Członkini Komisji.

            W wyniku zbiórki zebrano następujące środki pieniężne:

Loteria fantowa pod nazwą „Loteria kaziukowa” – 600,00 zł   

Razem                                                                            600,00 zł

            Wszystkie 300 sztuk losów loteryjnych zostało sprzedanych.        
Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

            Organizator loterii fantowej posiadał stosowne zezwolenie Naczelnika Urzędu Celnego w Siedlcach  i została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

            Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej mordzkieoko.wordpress.com .

Beata Prokurat –                    …………………………………… (podpis)
Małgorzata Mika –                 …………………………………… (podpis)   
Jolanta Piskorz –                    …………………………………… (podpis)

Zatwierdzam

(pieczęć ogólna i imienna oraz odpis)

Reklamy

Loteria Piknikowa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach serdecznie zaprasza do udziału w Loterii Piknikowej, która odbędzie się 16 czerwca podczas Pikniku Wiedzy Praktycznej. Dochód ze sprzedaży fantów zostanie przeznaczony na zakup nowości książkowych.

W sprzedaży będzie 150 fantów. Cena jednego losu loteryjnego wynosi 2 złote brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone będą kolejnymi numerami od 1 do 150 i pieczęcią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk. Kupujący losują kupon losu i mogą odebrać nagrodę od razu. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia. Łączna wartość puli nagród wynosi 670,30 złotych brutto. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 223,4%.

Sprzedaż losów odbywać się będzie w godzinach od 17.00 do 20.00 na placu przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach przy ulicy Parkowej 9.

Loteria Piknikowa jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), a jej organizator dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Siedlcach.

Regulamin loterii fantowej_piknikowej_Mordy_2013_public