Kwartalnik „Karta” od KARTY dla czytelników naszej biblioteki

11 stycznia 2019 roku naszą bibliotekę odwiedził właściciel pałacu w Mordach Michał Przewłocki wraz z przedstawicielami Fundacji Ośrodka KARTY: prezesem Zbigniewem Gluzą, dyrektorem Arturem Jóźwikiem, sekretarzem Magdaleną Kornacką oraz z autorem projektu rewitalizacji pałacu Leszkiem Włochyńskim. 

Zacni goście przywieźli do nas egzemplarze kwartalnika „KARTA”, które biblioteka wręczy chętnym czytelnikom. Zapraszamy po nie do biblioteki.

Księga Stulecia Niepodległości

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Ośrodek Karta podarował bibliotece w Mordach

okolicznościowe, dwutomowe wydanie, pt. Księga Stulecia Niepodległości, które jest dostępne w naszej bibliotece.

Zchęcamy do czytania!