Przystanek Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk, w ramach programu Promocja czytelnictwa, od lipca do grudnia br. będzie realizowała projekt pn. „Przystanek Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Zadanie „Przystanek Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” opiera się na interakcji i spotkaniu z książką poprzez drugiego człowieka. Jest skierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także do osób dorosłych i seniorów. Duży nacisk położymy na działania promocyjne. Zadanie stawia sobie za cel promowanie czytelnictwa w oparciu o nowe technologie i nowe media. Chcemy poprzez nie rozpowszechniać powszechne praktyki czytelnicze, ukazywać najważniejsze zjawiska literackie w kontekście kultury współczesnej. Znając potrzeby naszych odbiorców, chcemy zaproponować im działania popularyzatorskie i pokazać, że nawyk czytania może być dobrym sposobem na pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Przy modzie na tablety, komputery i telewizję, książka zawsze będzie najwierniejszym przyjacielem człowieka. Chcemy wzbudzić w odbiorcach naszego zadania nową miłość do domu książki – biblioteki i sprawić, by ten „dom” jak najczęściej odwiedzali.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • spotkania autorskie
  • lekcje biblioteczne pn. „Babcia mi opowiadała…”
  • prezentacje multimedialne o Irenie Ostaszyk i Irenie Sendlerowej
  • zajęcia wakacyjne dla dzieci i literacka gra terenowa
  • teatrzyk kukiełkowy
  • czasopismo multimedialne „Omnibus kulturalny”
  • maraton czytania poezji Z. Herberta pod hasłem „Wszyscy czytają Zbigniewa Herberta!”
  • „Imieniny u Ireny” – spotkanie poświęcone patronce biblioteki

Całkowity koszt realizacji projektu to 12445,00 zł, w tym 9940,00 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.

Projekt będzie realizowany w ramach programu Promocja czytelnictwa, którego Celem jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.