Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.

(Cyceron)

Co roku 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 roku na wniosek hiszpańskiego rządu i Międzynarodowej Unii Wydawców. Dlaczego akurat 23 kwietnia? Dzień ten to wyjątkowa data w literaturze światowej, ponieważ wtedy przypada rocznica urodzin lub śmierci wielu wybitnych pisarzy, m.in. Miguela de Cervantesa, Williama Shakespeare’a, Maurice’a Druona czy Vladimira Nabokova. Ponadto 23 kwietnia w Katalonii obchodzone jest narodowe święto – dzień świętego Jerzego. Tego dnia kobiety obdarowywano, zgodnie z tradycją, czerwonymi różami – miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni zaś otrzymywali od pań książki. W 1926 roku wydawca, Vicente Clavel Andrés, wyszedł z propozycją ustanowienia tego dnia święta książki.

Tak więc Dzień Książki był w Hiszpanii obchodzony już w roku 1930, od 1964 roku – w innych krajach hiszpańskojęzycznych, a od 2007 roku – także w Polsce.

Pierwsza międzynarodowa konwencja, której przedmiotem była ochrona praw autorskich dzieł literackich i artystycznych, pochodzi z roku 1886. Jednak dopiero w 1956 roku zaczęła obowiązywać Powszechna Konwencja ds. Copyright. Dwadzieścia lat później przystąpiła do niej Polska. Znak copyright, czyli zastrzeżenia praw autorskich, możemy zobaczyć na różnego rodzaju wydawnictwach: książkach, filmach, płytach itd.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach zaprosiła uczniów klasy III c wraz z wychowawczynią panią Elżbietą Wielogórską z Zespołu Oświatowego im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach na zajęcia z okazji imienin książki. Poznaliśmy dzieje książki i piśmiennictwa od kamiennych tabliczek po współczesne e-booki, a najbardziej zaciekawiły nas literackie rekordy Guinnessa: najmniejsza, największa, najlepiej sprzedająca się, najgrubsza i najdroższa książka świata. Obejrzeliśmy także nagranie z bicia rekordu Guinnessa na najdłuższe domino z książek. Na zakończenie spotkania, po przeczytaniu utworu Pana Poety, każde dziecko wykonało własną zakładkę do książek.

Mamy nadzieję, że świadomość korzyści płynących z czytania będzie wzrastała w naszym społeczeństwie, a słowa filozofa znajdą potwierdzenie u wszystkich tych, którzy czytanie już sobie upodobali.

 

Reklamy

O książce z okazji Dnia Książki

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
                                                            Wisława Szymborska

24 kwietnia w M-GBP w Mordach odbyła się lekcja biblioteczna z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich, na którą zaprosiliśmy uczniów kl. II c z Zespołu Oświatowego w Mordach.

Dzieci zapoznały się z historią książki zaprezentowaną z formie prezentacji multimedialnej. W trakcie spotkania dzieci wykonały także własnoręcznie zakładki do książek. Na zakończenie wysłuchały wiersza Moja Książka i opowiadania O mądrej dziewczynie autorstwa Ireny Ostaszyk, do którego dzieci wykonały ilustrację.

J. Matejczuk