Akcja Narodowego Czytania w więzieniu

W niedzielę, 3 września, w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się akcja Narodowego Czytania Wesela. Dziesięciu osadzonych z siedleckiego więzienia wspólnie z zaproszonymi gośćmi czytało dramat Stanisława Wyspiańskiego. Wśród gości znaleźli się m. in. pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk: dyrektor Łukasz A. Wawryniuk (w roli Pana Młodego) oraz bibliotekarz Jadwiga Kulikowska.

Miasto i Gminę Mordy reprezentowali także: sekretarz MiG Mirosław Łukowski (w roli Poety i Stanisława Wyspiańskiego), liderka grupy nieformalnej „Mamy prawo do kultury” Luiza Domańska (w roli Panny Młodej), Jolanta Stańczuk – prezeska Stowarzyszenia NASZYM DZIECIOM oraz Elżbieta Radlińska-Trębicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Wydarzenie odbyło się dzięki inicjatywie Więziennego Zespołu Caritas, dzięki któremu siedlecki Zakład Karny oficjalnie przystąpił do Narodowego Czytania i otrzymał z Kancelarii Prezydenta RP pamiątkowy, okolicznościowy stempel. Taki sam, jak wszystkie placówki, które brały udział we wspólnym czytaniu tegorocznej lektury narodowej.

Fragmenty Wesela w Zakładzie Karnym w Siedlcach przeczytali także:

– osadzeni: Michał (był lektorem), Artur, Łukasz, Andrzej, Paweł, Tomasz, Jonasz, Łukasz, Marek i Michał;

– pracownicy Zakładu Karnego: pułkownik Marek Suwiński (dyrektor główny), mjr Ludmiła Kwiecińska (zastępca dyrektora), mł. chor. Emilia Wajszczuk, mjr Mirosław Pastor oraz kapelan ZK – ks. Mateusz Czubak;

– goście: Magdalena Ozygała (Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem), Ilona Trojnar i Anna Nowińska (Caritas Diecezji Siedleckiej) oraz wolontariuszki Małgorzata Jerominiak i Joanna Jastrzębska.

Na zakończenie Narodowego Czytania w Zakładzie Karnym wszyscy, którzy brali w nim udział, zostali poczęstowani także weselnym tortem w kształcie rozłożonej książki, który pokroili Panna Młoda z Panem Młodym.

O czytaniu Wesela w siedleckim więzieniu czytaj także na: tubasiedlec.pl, tubasiedlec.pl, tygodniksiedlecki.com, tygodniksiedlecki.com, www.sw.gov.pl oraz w: „Tygodnik Siedlecki” nr 36/2017.

   

Zdjęcia: ppor. Zbigniew Śpiewak, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych
Reklamy